Age of Reptiles Omnibus

Age of Reptiles Omnibus

Age of Reptiles Omnibus

Age of Reptiles Omnibus

Nội dung mô tả

Thời đại Bò Sát, là ba tác phẩm của Ricardo Delgado:
Age of Reptiles: Tribal Warfare (Chiến tranh tộc quần)
Age of Reptiles: The Hunt( Săn Mồi
Age of Reptiles: The Journey (Hành Trình)
Về chú khủng long có trí thông minh!
Ricardo Delgado, là người phụ trách cốt truyện của: Men in Black, The Incredibles, WALL-E, X--Men Origins: Wolverine, and the Matrix...

Chương

Bình luận

F88 1212 VNG 2009