Donate cho dự án lưu trữ truyện

Donate cho dự án lưu trữ truyện

GÓC KÊU GỌI
Hi all
Tình hình là bản quyền truyện ngày càng căng, hiện hầu như là all Raw phải mua từ HK và Jap, (nhưng thậm chí đôi khi cũng không có mà mua như Long Hổ Môn), chi phí khá cao.
Kèm theo đó, Google đang xoá ảnh hàng loạt do vi phạm bản quyền, mà đa số ảnh chúng ta lưu trên Google Picasa. Hiện có rất nhiều truyện đã mất vĩnh viễn, không các nào lấy lại được.
Mà từ trước đến giờ, rất nhiều member email cho AD xin link down truyện.
Cuối cùng là các bạn xem ảnh đính kèm cho dự thảo quy định mới.
=> Comicvn quyết định sẽ mua Drive để upload all truyện của Comicvn và tất cả các truyện khác ( nếu có thể ), để 1 ngày nào đó có gì bất trắc thì chúng ta có thể down về dễ dàng, hoặc bạn nào có nhu cầu sưu tầm cũng có thễ down các bản chất lượng cao ( bản trên website đôi khi bị thu nhỏ).
Việc này cần kinh phí để mua dung lượng Drive, mua HDD vì trữ lượng truyện rât lớn, và hỗ trợ cho những bạn uploader ngồi upload lên.
Nên Comicvn mong các bạn có thể Donate theo link sau :
Paypal :
https://www.paypal.com/vn/cgi-bin/webscr?cmd=_flow&SESSION=l9Ike-hS9l54uXj2X2OjzuRRuqeXYJncylSycwdtVbn4aYKtAhwrweS9eNm&dispatch=5885d80a13c0db1f8e263663d3faee8d83a0bf7db316a7beb1b14b43acd04037&rapidsState=Donation__DonationFlow___StateDonationBilling&rapidsStateSignature=87b2f559186ee9014eace89a9d3407817d448fae
Ngân hàng VCB : 0281000304036 chủ Tài Khoản Le Hong Phong - chi nhánh Bình Dương
Chân thành cám ơn các bạn
[KT]

26/06/2017     Quay lại trang trước

Bình luận

F88 1212 VNG 2009