Thể loại

Thể loại

Manhwa

Soldier
Soldier
10
Tác giả:
Tên khác:
Thể loại: Manhwa, Webtoon, Kinh dị - Horror, Ly kỳ - Thriller, Kịch tính - Drama
Solo Leveling
Tác giả: Jang Sung Lak
Tên khác: 나 혼자만 레벨업, Tôi thăng cấp một mình
Thể loại: Manhwa, Webtoon, Hành động - Action, Võ thuật - Martial arts, Siêu nhiên - Supernatural
Nano List
Tác giả:
Tên khác:
Thể loại: Manhwa, Hành động - Action
Eleceed
Eleceed
10
Tomorrow
Tác giả: Llama
Tên khác: 내일; Naeil
Thể loại: Manhwa, Webtoon, Hành động - Action, Kịch tính - Drama, Siêu nhiên - Supernatural
Noona: Yeon
Tác giả:
Tên khác:
Thể loại: Manhwa, Webtoon, Tâm lý - Psychological, Kịch tính - Drama
Lawless Zone
Tác giả:
Tên khác: 무법지대
Thể loại: Manhwa, Webtoon, Hành động - Action, Ly kỳ - Thriller, Siêu nhiên - Supernatural
Nyx Stay Night

Bình luận

F88 1212 F88 1212_2