Thể loại

Thể loại

Lịch sử - Historical

Thánh Kinh Truyện - Đấng Cứu Thế
Tác giả: Kozumi Shinozawa - Hidenori Kumai
Tên khác: Cứu Tinh nhân Loại, Truyện tranh Đấng Cứu Thế, Manga Messiah, Manga Meseia, The Savior of Mankind!, Manga Bible, 新約聖書, Shinyaku Seisho, Kyuuseishu Jinrui o Sukui Shi Sha, 救世主 人類を救いし者
Thể loại: Manga, Lịch sử - Historical, Siêu nhiên - Supernatural, Kỳ bí - Mystery, Khoa học viễn tưởng - Science fiction
Blissful Land
Tác giả: Ichimon Izumi
Tên khác: Tenju no Kuni ; テンジュの国
Thể loại: Manga, Lịch sử - Historical, Đời sống - Slice of life
Usotoki Rhetoric

Bình luận

Ken Sunclub 0304 One88 MObile 1503-1505 FAbet 2504