Thể loại

Thể loại

Khoa học viễn tưởng - Science fiction

SHOKURYOU JINRUI
Tác giả: Kuraishi Yuu ; Mizutani Kengo ; Inabe Kazu
Tên khác: 食糧人類 ; 食糧人類-Starving Anonymous- ; 식량인류 ; Human Race for Food
Thể loại: Trưởng thành - Mature, Kinh dị - Horror, Tâm lý - Psychological, Khoa học viễn tưởng - Science fiction
Munou na Nana
Tác giả: Looseboy, FURUYA Iori
Tên khác: 无能的奈奈; 無能なナナ; Munouna Nana; Talentless Nana
Thể loại: Siêu nhiên - Supernatural, Khoa học viễn tưởng - Science fiction
Vua Sáng Chế
Mật Mã Không Xác Định
Tác giả:
Tên khác:
Thể loại: Khoa học viễn tưởng - Science fiction
Kanojo ni Naru Hi

Bình luận

F88 1212 VNG 2009