Vương Phong Lôi II Update [Chapter 48]
Tác giả:
Nhóm dịch:
Lượt xem: 12850 lần
Lượt theo dõi: 6
Số chap: 48
Thể loại: Hoàn thành
Lượt đánh giá (5)
Sơ lược: Vương Phong Lôi sau khi giết kiếm yên báo thù cho Hồ Cầm. Đầu quân cho Bạch Liên Giáo làm nguyệt thánh sư. Chính lúc này, Đông Phương Chấn Long bị biến mất không biết nguyên nhân, chỉ biết y ở La Sát Giáo. Vì nguyên nhân này Vương Phong Lôi được cử đến La Sát Giáo để đòi người, chỉ là lúc nyaf giáo chủ của La Sát Giáo không còn là Hỏa Vân Tà Thần nữa mà là 1 trong Long Hổ Tam Hoàng - Thạch Hắc Long. Huynh đệ tương tranh bắt đầu
Tên chương View Like Ngày Đăng
Chapter 48 5618
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 47 2603
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 46 2370
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 45 2287
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 44 2165
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 43 2110
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 42 2177
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 41 2175
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 40 2281
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 39 2001
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 38 2149
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 37 2078
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 36 2063
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 35 2082
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 34 1706
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 33 1656
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 32 1702
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 31 1659
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 30 1830
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 29 1654
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 28 1646
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 27 1632
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 26 1687
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 25 1739
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 24 1879
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 23 1870
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 22 1891
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 21 1931
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 20 2073
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 19 1835
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 18 1891
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 17 1945
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 16 1638
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 15 1678
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 14 1572
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 13 1640
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 12 1647
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 11 1628
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 10 1814
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 9 1598
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 8 1659
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 7 1891
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 6 2304
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 5 2053
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 4 2151
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 3 2347
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 2 3840
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 1 3239
Loading...
06-08-2013 15:16
Hãy động viên nhóm dịch bằng cách like và comment nhé