Vương Phong Lôi II Update [Chapter 48]
Tác giả:
Nhóm dịch:
Lượt xem: 17347 lần
Lượt theo dõi: 6
Số chap: 48
Thể loại: Hoàn thành
Lượt đánh giá (5)
Sơ lược: Vương Phong Lôi sau khi giết kiếm yên báo thù cho Hồ Cầm. Đầu quân cho Bạch Liên Giáo làm nguyệt thánh sư. Chính lúc này, Đông Phương Chấn Long bị biến mất không biết nguyên nhân, chỉ biết y ở La Sát Giáo. Vì nguyên nhân này Vương Phong Lôi được cử đến La Sát Giáo để đòi người, chỉ là lúc nyaf giáo chủ của La Sát Giáo không còn là Hỏa Vân Tà Thần nữa mà là 1 trong Long Hổ Tam Hoàng - Thạch Hắc Long. Huynh đệ tương tranh bắt đầu
Tên chương View Like Ngày Đăng
Chapter 48 7242
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 47 3585
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 46 3240
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 45 3162
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 44 2966
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 43 2932
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 42 2979
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 41 2973
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 40 3107
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 39 2734
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 38 2786
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 37 2683
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 36 2670
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 35 2711
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 34 2306
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 33 2251
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 32 2292
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 31 2255
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 30 2480
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 29 2232
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 28 2217
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 27 2215
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 26 2266
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 25 2313
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 24 2443
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 23 2426
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 22 2462
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 21 2487
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 20 2660
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 19 2368
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 18 2423
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 17 2509
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 16 2157
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 15 2217
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 14 2089
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 13 2168
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 12 2224
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 11 2145
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 10 2379
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 9 2113
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 8 2175
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 7 2513
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 6 3080
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 5 2734
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 4 2858
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 3 3116
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 2 5139
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 1 4338
Loading...
06-08-2013 15:16
Hãy động viên nhóm dịch bằng cách like và comment nhé