Vương Phong Lôi II Update [Chapter 48]
Tác giả:
Nhóm dịch:
Lượt xem: 12976 lần
Lượt theo dõi: 6
Số chap: 48
Thể loại: Hoàn thành
Lượt đánh giá (5)
Sơ lược: Vương Phong Lôi sau khi giết kiếm yên báo thù cho Hồ Cầm. Đầu quân cho Bạch Liên Giáo làm nguyệt thánh sư. Chính lúc này, Đông Phương Chấn Long bị biến mất không biết nguyên nhân, chỉ biết y ở La Sát Giáo. Vì nguyên nhân này Vương Phong Lôi được cử đến La Sát Giáo để đòi người, chỉ là lúc nyaf giáo chủ của La Sát Giáo không còn là Hỏa Vân Tà Thần nữa mà là 1 trong Long Hổ Tam Hoàng - Thạch Hắc Long. Huynh đệ tương tranh bắt đầu
Tên chương View Like Ngày Đăng
Chapter 48 5654
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 47 2630
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 46 2394
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 45 2313
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 44 2190
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 43 2137
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 42 2207
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 41 2208
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 40 2309
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 39 2026
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 38 2175
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 37 2095
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 36 2086
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 35 2104
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 34 1726
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 33 1676
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 32 1719
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 31 1676
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 30 1848
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 29 1671
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 28 1665
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 27 1652
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 26 1707
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 25 1756
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 24 1894
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 23 1887
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 22 1905
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 21 1946
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 20 2088
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 19 1849
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 18 1908
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 17 1962
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 16 1657
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 15 1693
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 14 1589
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 13 1653
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 12 1660
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 11 1644
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 10 1828
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 9 1609
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 8 1673
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 7 1904
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 6 2320
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 5 2071
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 4 2165
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 3 2363
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 2 3866
Loading...
06-08-2013 15:16
Chapter 1 3264
Loading...
06-08-2013 15:16
Hãy động viên nhóm dịch bằng cách like và comment nhé