Toriko Update [Chapter 286]
Nhóm dịch:
Lượt xem: 566738 lần
Lượt theo dõi: 161
Số chap: 286
Thể loại: Đang tiến hành
Lượt đánh giá (166)
Sơ lược: Toriko là một câu truyện phiêu lưu kỳ thú. Trong một thế giới nơi mà con người chỉ đi tìm những thứ nem công chả phượng, những món ăn ngon nhất để thỏa thú sành ăn của mình, tồn tại một nghề mang tên Bishoku-ya (Thợ săn cao lương mỹ vị) và trong hằng hà vô số các Bishoku-ya, có một thợ săn mang tên Toriko có sức mạnh cũng như sức ăn hơn người. Và mục tiêu của bất cứ thợ săn ẩm thực nào chính là một thực đơn linh đình với những của ngon vật lạ làm bao kẻ ghen tị. Rồi một ngày kia Toriko đã tình cờ gặp được một anh đầu bếp tên Komatsu và cùng với Komatsu, cuộc hành trình của 2 người bắt đầu....
Tên chương View Like Ngày Đăng
Chapter 286 36332
Loading...
23-07-2014 18:12
Chapter 285 26030
Loading...
15-07-2014 21:10
Chapter 284 32289
Loading...
09-07-2014 23:04
Chapter 283 34805
Loading...
02-07-2014 22:02
Chapter 282 34383
Loading...
25-06-2014 22:07
Chapter 281 40052
Loading...
11-06-2014 21:25
Chapter 280 31676
Loading...
04-06-2014 21:15
Chapter 279 36081
Loading...
29-05-2014 00:04
Chapter 278 33593
Loading...
21-05-2014 19:23
Chapter 277 31591
Loading...
14-05-2014 20:45
Chapter 276 31084
Loading...
07-05-2014 20:05
Chapter 275 36254
Loading...
23-04-2014 21:14
Chapter 274 34426
Loading...
16-04-2014 18:54
Chapter 273 31648
Loading...
09-04-2014 23:01
Chapter 272 29711
Loading...
02-04-2014 20:43
Chapter 271 29362
Loading...
26-03-2014 20:06
Chapter 270 35902
Loading...
12-03-2014 23:36
Chap 269 33765
Loading...
06-03-2014 00:03
Chap 268 30367
Loading...
27-02-2014 15:38
Chap 267 32774
Loading...
20-02-2014 12:51
Chap 266 33060
Loading...
13-02-2014 13:06
Chap 265 32516
Loading...
07-02-2014 02:20
Chap 264 29038
Loading...
04-02-2014 13:45
Chap 263 51441
Loading...
27-12-2013 13:48
Chap 262 37245
Loading...
19-12-2013 14:43
Chap 261 30641
Loading...
12-12-2013 20:25
Chap 260 27933
Loading...
06-12-2013 10:50
Chap 259 29699
Loading...
29-11-2013 10:28
Chap 258 32685
Loading...
21-11-2013 13:26
Chap 257 36849
Loading...
07-11-2013 18:03
Chap 256 37976
Loading...
30-10-2013 15:16
Chap 255 29232
Loading...
24-10-2013 16:43
Chap 254 27851
Loading...
17-10-2013 15:40
Chap 253 24804
Loading...
09-10-2013 20:04
Chap 252 20479
Loading...
03-10-2013 16:04
chap 251 20670
Loading...
26-09-2013 13:50
Chap 250 18553
Loading...
18-09-2013 16:10
chap 249 15690
Loading...
12-09-2013 13:28
Chap 248 24447
Loading...
08-09-2013 20:58
Chap 247 23175
Loading...
29-08-2013 14:19
Chap 246 18641
Loading...
22-08-2013 13:42
Chap 245 20942
Loading...
08-08-2013 13:38
Chap 244 14567
Loading...
01-08-2013 13:23
Chap 243 13242
Loading...
25-07-2013 20:07
Chap 242 11551
Loading...
18-07-2013 20:51
Chap 241 5486
Loading...
16-07-2013 22:00
Chap 240 10221
Loading...
04-07-2013 21:39
Chap 239 9276
Loading...
30-06-2013 12:08
Chap 238 5913
Loading...
29-06-2013 14:50
Chap 237 3587
Loading...
27-07-2013 23:54
Chap 236 3500
Loading...
27-07-2013 23:53
Chap 235 3598
Loading...
27-07-2013 23:53
Chap 234 3364
Loading...
27-07-2013 23:53
Chap 233 3283
Loading...
27-07-2013 23:52
Chap 232 3502
Loading...
27-07-2013 23:52
Chap 231 3474
Loading...
27-07-2013 23:51
Chap 230 3869
Loading...
27-07-2013 23:51
Chap 229 3009
Loading...
27-07-2013 23:51
Chap 228 3197
Loading...
27-07-2013 23:50
Chap 227 3795
Loading...
27-07-2013 23:50
Chap 226 3233
Loading...
27-07-2013 23:50
Chap 225 3319
Loading...
27-07-2013 23:49
Chap 224 3083
Loading...
27-07-2013 23:49
Chap 223 3073
Loading...
27-07-2013 23:49
Chap 222 3142
Loading...
27-07-2013 23:48
Chap 221 3219
Loading...
27-07-2013 23:47
Chap 220 4198
Loading...
27-07-2013 23:47
Chap 219 2940
Loading...
27-07-2013 23:47
Chap 218 2882
Loading...
27-07-2013 23:46
Chap 217 2942
Loading...
27-07-2013 23:46
Chap 216 2872
Loading...
27-07-2013 23:45
Chap 215 3021
Loading...
27-07-2013 23:45
Chap 214 2805
Loading...
27-07-2013 23:45
Chap 213 3551
Loading...
27-07-2013 23:44
Chap 212 2934
Loading...
27-07-2013 23:44
Chap 211 2861
Loading...
27-07-2013 23:44
Chap 210 3410
Loading...
27-07-2013 23:43
Chap 209 2776
Loading...
27-07-2013 23:40
Chap 208 2730
Loading...
27-07-2013 23:40
Chap 207 2653
Loading...
27-07-2013 23:40
Chap 206 2699
Loading...
27-07-2013 23:39
Chap 205 2658
Loading...
27-07-2013 23:39
Chap 204 2477
Loading...
27-07-2013 23:38
Chap 203 2488
Loading...
27-07-2013 23:38
Chap 202 2515
Loading...
27-07-2013 23:38
Chap 201 2589
Loading...
27-07-2013 23:37
Chap 200 3227
Loading...
27-07-2013 23:37
Chap 199 2359
Loading...
27-07-2013 23:36
Chap 198 2540
Loading...
27-07-2013 23:36
Chap 197 2454
Loading...
27-07-2013 23:36
Chap 196 2398
Loading...
27-07-2013 23:35
Chap 195 2543
Loading...
27-07-2013 23:35
Chap 194 2493
Loading...
27-07-2013 23:34
Chap 193 2485
Loading...
27-07-2013 23:34
Chap 192 2454
Loading...
27-07-2013 23:34
Chap 191 2465
Loading...
27-07-2013 23:33
Chap 190 2746
Loading...
27-07-2013 23:33
Chap 189 2248
Loading...
27-07-2013 23:32
Chap 188 2258
Loading...
27-07-2013 23:32
Chap 187 2135
Loading...
27-07-2013 23:32
Chap 186 2206
Loading...
27-07-2013 23:31
Chap 185 2220
Loading...
27-07-2013 23:30
Chap 184 2335
Loading...
27-07-2013 23:30
Chap 183 2390
Loading...
27-07-2013 23:29
Chap 182 2094
Loading...
27-07-2013 23:28
Chap 181 2098
Loading...
27-07-2013 23:28
Chap 180 2318
Loading...
27-07-2013 23:27
Chap 179 1978
Loading...
27-07-2013 23:27
Chap 178 2103
Loading...
27-07-2013 23:26
Chap 177 2024
Loading...
27-07-2013 23:24
Chap 176 1994
Loading...
27-07-2013 23:24
Chap 175 2106
Loading...
27-07-2013 23:23
Chap 174 2022
Loading...
27-07-2013 23:22
Chap 173 2069
Loading...
27-07-2013 23:21
Chap 172 2055
Loading...
27-07-2013 23:20
Chap 171 2048
Loading...
27-07-2013 23:20
Chap 170 2349
Loading...
27-07-2013 23:19
Chap 169 1989
Loading...
27-07-2013 23:19
Chap 168 1910
Loading...
27-07-2013 23:18
Chap 167 1816
Loading...
27-07-2013 23:18
Chap 166 1824
Loading...
27-07-2013 23:16
Chap 165 1872
Loading...
27-07-2013 23:16
Chap 164 1765
Loading...
27-07-2013 23:15
Chap 163 1767
Loading...
27-07-2013 23:15
Chap 162 1797
Loading...
27-07-2013 23:15
Chap 161 1801
Loading...
27-07-2013 23:14
Chap 160 2068
Loading...
27-07-2013 23:14
Chap 159 1738
Loading...
27-07-2013 23:13
Chap 158 1756
Loading...
27-07-2013 23:13
Chap 157 1705
Loading...
27-07-2013 23:13
Chap 156 1850
Loading...
27-07-2013 23:12
Chap 155 1937
Loading...
27-07-2013 23:12
Chap 154 1802
Loading...
27-07-2013 23:11
Chap 153 1770
Loading...
27-07-2013 23:11
Chap 152 1754
Loading...
27-07-2013 23:11
Chap 151 1786
Loading...
27-07-2013 23:10
Chap 150 2079
Loading...
27-07-2013 23:10
Chap 149 1697
Loading...
27-07-2013 23:09
Chap 148 2219
Loading...
27-07-2013 23:09
Chap 147 1868
Loading...
27-07-2013 23:08
Chap 146 1815
Loading...
27-07-2013 23:08
Chap 145 1988
Loading...
27-07-2013 23:08
Chap 144 1847
Loading...
27-07-2013 23:07
Chap 143 1836
Loading...
27-07-2013 23:06
Chap 142 1813
Loading...
27-07-2013 23:06
Chap 141 1867
Loading...
27-07-2013 23:06
Chap 140 1913
Loading...
27-07-2013 23:05
Chap 139 1602
Loading...
27-07-2013 23:04
Chap 138 1587
Loading...
27-07-2013 23:04
Chap 137 1565
Loading...
27-07-2013 23:03
Chap 136 1649
Loading...
27-07-2013 23:03
Chap 135 1626
Loading...
27-07-2013 23:03
Chap 134 1541
Loading...
27-07-2013 23:02
Chap 133 1537
Loading...
27-07-2013 23:01
Chap 132 1507
Loading...
27-07-2013 23:00
Chap 131 1553
Loading...
27-07-2013 23:00
Chap 130 1820
Loading...
27-07-2013 22:59
Chap 129 1577
Loading...
27-07-2013 22:58
Chap 128 1621
Loading...
27-07-2013 22:57
Chap 127 1643
Loading...
27-07-2013 22:56
Chap 126 1631
Loading...
27-07-2013 22:55
Chap 125 1705
Loading...
27-07-2013 22:55
Chap 124 1618
Loading...
27-07-2013 22:54
Chap 123 1620
Loading...
27-07-2013 22:53
Chap 122 1607
Loading...
27-07-2013 22:53
Chap 121 1601
Loading...
27-07-2013 22:52
Chap 120 1792
Loading...
27-07-2013 22:51
Chap 119 1532
Loading...
27-07-2013 22:50
Chap 118 1490
Loading...
27-07-2013 22:49
Chap 117 1493
Loading...
27-07-2013 22:45
Chap 116 1505
Loading...
27-07-2013 22:40
Chap 115 1607
Loading...
27-07-2013 22:39
Chap 114 1679
Loading...
27-07-2013 22:38
Chap 113 1973
Loading...
27-07-2013 22:36
Chap 112 1752
Loading...
27-07-2013 22:36
Chap 111 1742
Loading...
27-07-2013 22:33
Chap 110 2037
Loading...
27-07-2013 22:32
Chap 109 1767
Loading...
27-07-2013 22:30
Chap 108 1785
Loading...
27-07-2013 22:29
Chap 107 1861
Loading...
27-07-2013 22:27
Chap 106 1785
Loading...
27-07-2013 22:26
Chap 105 1820
Loading...
27-07-2013 22:10
Chap 104 1883
Loading...
27-07-2013 22:21
Chap 103 1844
Loading...
27-07-2013 22:12
Chap 102 1922
Loading...
27-07-2013 21:57
Chap 101 1964
Loading...
27-07-2013 21:57
Chap 100 2379
Loading...
27-07-2013 21:45
Chap 99 1918
Loading...
27-07-2013 21:41
Chap 98 1902
Loading...
27-07-2013 21:26
Chap 97 1858
Loading...
27-07-2013 21:24
Chap 96 1923
Loading...
27-07-2013 21:22
Chap 95 1954
Loading...
27-07-2013 21:22
Chap 94 1859
Loading...
27-07-2013 21:22
Chap 93 1926
Loading...
27-07-2013 21:21
Chap 92 1922
Loading...
27-07-2013 21:21
Chap 91 1973
Loading...
27-07-2013 21:19
Chap 90 2274
Loading...
27-07-2013 21:16
Chap 89 1959
Loading...
27-07-2013 21:15
Chap 88 1887
Loading...
27-07-2013 21:15
Chap 87 1838
Loading...
27-07-2013 21:14
Chap 86 1783
Loading...
27-07-2013 21:14
Chap 85 1854
Loading...
27-07-2013 21:13
Chap 84 1800
Loading...
27-07-2013 21:11
Chap 83 1797
Loading...
27-07-2013 21:10
Chap 82 1854
Loading...
27-07-2013 21:09
Chap 81 1975
Loading...
27-07-2013 21:08
Chap 80 2117
Loading...
27-07-2013 21:04
Chap 79 1769
Loading...
27-07-2013 21:03
Chap 78 1770
Loading...
27-07-2013 21:03
Chap 77 1828
Loading...
27-07-2013 21:00
Chap 76 1731
Loading...
27-07-2013 20:58
Chap 75 1807
Loading...
27-07-2013 20:55
Chap 74 1825
Loading...
27-07-2013 20:54
Chap 73 1809
Loading...
27-07-2013 20:54
Chap 72 1770
Loading...
27-07-2013 20:52
Chap 71 1911
Loading...
27-07-2013 20:51
Chap 70 2105
Loading...
27-07-2013 20:49
Chap 69 1916
Loading...
27-07-2013 20:44
Chap 68 2050
Loading...
27-07-2013 20:40
Chap 67 2226
Loading...
27-07-2013 20:39
Chap 66 2247
Loading...
27-07-2013 20:39
Chap 65 2309
Loading...
27-07-2013 20:37
Chap 64 2378
Loading...
27-07-2013 20:37
Chap 63 2276
Loading...
27-07-2013 20:34
Chap 62 2250
Loading...
27-07-2013 20:24
Chap 61 2326
Loading...
27-07-2013 20:15
Chap 60 2460
Loading...
27-07-2013 20:02
Chap 59 2120
Loading...
27-07-2013 20:00
Chap 58 2122
Loading...
27-07-2013 19:58
Chap 57 2173
Loading...
27-07-2013 19:56
Chap 56 2131
Loading...
27-07-2013 19:44
Chap 55 2219
Loading...
27-07-2013 19:44
Chap 54 2290
Loading...
27-07-2013 19:44
Chap 53 2271
Loading...
27-07-2013 19:43
Chap 52 2264
Loading...
27-07-2013 19:42
Chap 51 2234
Loading...
27-07-2013 19:42
Chap 50 2476
Loading...
27-07-2013 19:42
Chap 49 2270
Loading...
27-07-2013 19:41
Chap 48 2311
Loading...
27-07-2013 19:41
Chap 47 2581
Loading...
27-07-2013 19:40
Chap 46 2648
Loading...
27-07-2013 19:39
Chap 45 2618
Loading...
27-07-2013 19:39
Chap 44 2590
Loading...
27-07-2013 19:39
Chap 43 2496
Loading...
27-07-2013 19:38
Chap 42 2590
Loading...
27-07-2013 19:38
Chap 41 2573
Loading...
27-07-2013 19:37
Chap 40 7047
Loading...
27-07-2013 19:36
Chap 39 2800
Loading...
27-07-2013 19:37
Chap 38 2787
Loading...
27-07-2013 19:36
Chap 37 2847
Loading...
27-07-2013 19:35
Chap 36 2855
Loading...
27-07-2013 19:35
Chap 35 3093
Loading...
27-07-2013 19:35
Chap 34 2923
Loading...
27-07-2013 19:34
Chap 33 2897
Loading...
27-07-2013 19:34
Chap 32 3111
Loading...
27-07-2013 19:34
Chap 31 3108
Loading...
27-07-2013 19:33
Chap 30 3491
Loading...
27-07-2013 19:33
Chap 29 3187
Loading...
27-07-2013 19:32
Chap 28 3218
Loading...
27-07-2013 19:31
Chap 27 3485
Loading...
27-07-2013 19:16
Chapter 26 3837
Loading...
11-06-2013 10:59
Chapter 24 3668
Loading...
11-06-2013 10:55
Chapter 23 3303
Loading...
11-06-2013 10:52
Chapter 22 3280
Loading...
11-06-2013 10:52
Chapter 21 3343
Loading...
11-06-2013 10:44
Chapter 20 3525
Loading...
11-06-2013 10:44
Chapter 19 3457
Loading...
11-06-2013 10:43
Chapter 18 3460
Loading...
11-06-2013 10:41
Chapter 17 3366
Loading...
11-06-2013 10:40
Chapter 16 3312
Loading...
11-06-2013 10:38
Chapter 15 3451
Loading...
11-06-2013 10:36
Chapter 14 3342
Loading...
11-06-2013 10:35
Chapter 13 3263
Loading...
11-06-2013 10:34
Chapter 12 3308
Loading...
11-06-2013 09:59
Chapter 11 3374
Loading...
11-06-2013 09:58
Chapter 10 3528
Loading...
11-06-2013 09:57
Chapter 09 3419
Loading...
11-06-2013 09:56
Chapter 08 3562
Loading...
11-06-2013 09:56
Chapter 07 3706
Loading...
11-06-2013 09:53
Chapter 06 3657
Loading...
11-06-2013 09:52
Chapter 05 3730
Loading...
11-06-2013 09:51
Chapter 04 3760
Loading...
11-06-2013 09:50
Chapter 03 3989
Loading...
11-06-2013 09:50
Chapter 02 4351
Loading...
11-06-2013 09:49
Chapter 01 5867
Loading...
27-05-2013 15:22
Hãy động viên nhóm dịch bằng cách like và comment nhé