Sát Đạo Hành Giả Update [Chapter 190 - Kết Thúc]
Nhóm dịch:
Lượt xem: 724635 lần
Lượt theo dõi: 84
Số chap: 190
Thể loại: Hoàn thành
Lượt đánh giá (307)
Sơ lược: Bất Tử Chi Thân có thật là thân bất tử, không thể phá? Giác ngộ cấp 3 có phải là đỉnh cao của võ đạo, của sức mạnh? Dị năng giả là ai? Hãy cùng trải nghiệm và tìm câu trả lời qua nét vẽ của Trịnh Kiến Hòa, Đặng Chí Huy. Edit bởi Toàn HIV ( em cùng cha khác ông nội của Toàn Sida) và Editor huyền thoại Thu Đạm :D
Tên chương View Like Ngày Đăng
Chapter 190 - Kết Thúc 14476
Loading...
24-03-2014 11:28
Chapter 189 14411
Loading...
20-03-2014 17:52
Chapter 188 13066
Loading...
19-03-2014 22:15
Chapter 187 13617
Loading...
18-03-2014 13:15
Chapter 186 14961
Loading...
17-03-2014 09:08
Chapter 185 14832
Loading...
15-03-2014 18:15
Chapter 184 13963
Loading...
14-03-2014 11:54
Chapter 183 13623
Loading...
13-03-2014 11:02
Chapter 182 15408
Loading...
10-03-2014 16:19
Chapter 181 15155
Loading...
08-03-2014 16:02
Chapter 180 13648
Loading...
07-03-2014 09:14
Chapter 179 12355
Loading...
06-03-2014 09:49
Chapter 178 13345
Loading...
04-03-2014 11:17
Chapter 177 13932
Loading...
03-03-2014 15:17
Chapter 176 14020
Loading...
02-03-2014 09:08
Chapter 175 12999
Loading...
01-03-2014 08:52
Chapter 174 13715
Loading...
28-02-2014 09:14
Chapter 173 15017
Loading...
27-02-2014 08:33
Chapter 172 12305
Loading...
26-02-2014 10:16
Chapter 171 12489
Loading...
25-02-2014 14:39
Chapter 170 15175
Loading...
18-02-2014 10:42
Chapter 169 29939
Loading...
18-01-2014 21:08
Chapter 168 18608
Loading...
16-01-2014 09:01
Chapter 167 16387
Loading...
13-01-2014 10:04
Chapter 166 17080
Loading...
07-01-2014 22:52
Chapter 165 18084
Loading...
06-01-2014 10:41
Chapter 164 14768
Loading...
05-01-2014 11:59
Chapter 163 14535
Loading...
03-01-2014 21:44
Chapter 162 13820
Loading...
03-01-2014 10:23
Chapter 161 16569
Loading...
30-12-2013 21:10
Chapter 160 14455
Loading...
29-12-2013 20:55
Chapter 159 13325
Loading...
28-12-2013 20:20
Chapter 158 18716
Loading...
27-12-2013 19:49
Chapter 157 18574
Loading...
26-12-2013 20:38
Chapter 156 15476
Loading...
25-12-2013 22:31
Chapter 155 16154
Loading...
25-12-2013 09:20
Chapter 154 17022
Loading...
23-12-2013 23:19
Chapter 153 16845
Loading...
22-12-2013 18:17
Chapter 152 17438
Loading...
21-12-2013 14:44
Chapter 151 14724
Loading...
20-12-2013 23:03
Chapter 150 14901
Loading...
20-12-2013 07:38
Chapter 149 16607
Loading...
18-12-2013 20:55
Chapter 148 18652
Loading...
16-12-2013 21:23
Chapter 147 16589
Loading...
15-12-2013 19:22
Chapter 146 16554
Loading...
14-12-2013 20:04
Chapter 145 15222
Loading...
13-12-2013 18:38
Chapter 144 14016
Loading...
12-12-2013 20:16
Chapter 143 13622
Loading...
12-12-2013 12:51
Chapter 142 10149
Loading...
11-12-2013 20:38
Chapter 141 13741
Loading...
10-12-2013 20:29
Chapter 140 15963
Loading...
08-12-2013 21:16
Chapter 139 16096
Loading...
06-12-2013 21:26
Chapter 138 14560
Loading...
06-12-2013 10:51
Chapter 137 15129
Loading...
04-12-2013 20:13
Chapter 136 13603
Loading...
04-12-2013 08:14
Chapter 135 15068
Loading...
02-12-2013 17:34
Chapter 134 14918
Loading...
01-12-2013 16:05
Chapter 133 13764
Loading...
30-11-2013 19:53
Chapter 132 14701
Loading...
29-11-2013 16:50
Chapter 131 12771
Loading...
29-11-2013 08:52
Chapter 130 14844
Loading...
27-11-2013 16:26
Chapter 129 15044
Loading...
26-11-2013 15:21
Chapter 128 13996
Loading...
26-11-2013 09:23
Chapter 127 15157
Loading...
24-11-2013 15:13
Chapter 126 14886
Loading...
23-11-2013 18:33
Chapter 125 16039
Loading...
21-11-2013 17:01
Chapter 124 16712
Loading...
20-11-2013 16:59
Chapter 123 14781
Loading...
19-11-2013 16:55
Chapter 122 13940
Loading...
18-11-2013 16:37
Chapter 121 13900
Loading...
17-11-2013 15:55
Chapter 120 13448
Loading...
16-11-2013 17:09
Chapter 119 14516
Loading...
14-11-2013 17:07
Chapter 118 15474
Loading...
12-11-2013 10:53
Chapter 117 13613
Loading...
11-11-2013 12:54
Chapter 116 13479
Loading...
09-11-2013 09:07
Chapter 115 13485
Loading...
08-11-2013 12:01
Chapter 114 13059
Loading...
07-11-2013 14:39
Chapter 113 12788
Loading...
06-11-2013 15:45
Chapter 112 15198
Loading...
05-11-2013 16:12
Chapter 111 13148
Loading...
04-11-2013 16:45
Chapter 110 14786
Loading...
03-11-2013 19:12
Chapter 109 12398
Loading...
02-11-2013 19:12
Chapter 108 11723
Loading...
02-11-2013 13:36
Chapter 107 15250
Loading...
01-11-2013 11:06
Chapter 106 12910
Loading...
31-10-2013 17:14
Chapter 105 12568
Loading...
30-10-2013 15:34
Chapter 104 12614
Loading...
30-10-2013 11:07
Chapter 103 12501
Loading...
29-10-2013 14:31
Chapter 102 14660
Loading...
26-10-2013 17:37
Chapter 101 14385
Loading...
22-10-2013 17:14
Chapter 100 14172
Loading...
20-10-2013 11:58
Chapter 99 12634
Loading...
19-10-2013 13:48
Chapter 98 11844
Loading...
18-10-2013 15:36
Chapter 97 11846
Loading...
17-10-2013 14:57
Chapter 96 12854
Loading...
16-10-2013 10:39
Chapter 95 12675
Loading...
11-10-2013 15:00
Chapter 94 12167
Loading...
10-10-2013 18:58
Chapter 93 12186
Loading...
09-10-2013 09:57
chap 92 11473
Loading...
08-10-2013 17:08
chap 91 12524
Loading...
07-10-2013 12:27
Chap 90 11690
Loading...
06-10-2013 18:58
Chap 89 10176
Loading...
06-10-2013 16:52
Chap 88 11444
Loading...
05-10-2013 17:20
chap 87 12976
Loading...
02-10-2013 20:18
chap 86 10183
Loading...
02-10-2013 16:14
chap 85 11592
Loading...
01-10-2013 15:21
chap 84 9863
Loading...
01-10-2013 10:00
chap 83 12698
Loading...
26-09-2013 11:49
chap 82 10342
Loading...
25-09-2013 20:34
chap 81 9861
Loading...
25-09-2013 10:35
chap 80 10509
Loading...
24-09-2013 18:29
chap 79 10338
Loading...
24-09-2013 14:35
chap 78 9738
Loading...
22-09-2013 14:59
Chap 77 10386
Loading...
12-09-2013 20:14
chap 76 9974
Loading...
11-09-2013 14:03
chap 75 11139
Loading...
28-08-2013 10:51
Chap 74 9991
Loading...
25-08-2013 22:16
Chap 73 10004
Loading...
23-08-2013 20:57
Chap 72 9149
Loading...
22-08-2013 15:58
Chap 71 9104
Loading...
17-07-2013 15:33
Chap 70 5317
Loading...
17-07-2013 15:32
Chap 69 4115
Loading...
17-07-2013 15:32
Chap 68 3839
Loading...
17-07-2013 15:31
Chap 67 3739
Loading...
17-07-2013 16:12
Chap 66 3553
Loading...
18-07-2013 11:45
Chap 65 3742
Loading...
18-07-2013 11:46
Chap 64 3589
Loading...
18-07-2013 11:47
Chap 63 3530
Loading...
18-07-2013 11:49
Chap 62 3616
Loading...
18-07-2013 11:49
Chap 61 3701
Loading...
18-07-2013 11:50
Chap 60 4369
Loading...
18-07-2013 11:50
Chap 59 3424
Loading...
18-07-2013 11:51
Chap 58 3684
Loading...
18-07-2013 12:44
Chap 57 3899
Loading...
18-07-2013 12:44
Chap 56 4569
Loading...
18-07-2013 12:44
Chap 55 3908
Loading...
18-07-2013 12:43
Chap 54 3534
Loading...
18-07-2013 12:43
Chapter 53 144
Loading...
28-03-2014 00:58
Chapter 52 146
Loading...
28-03-2014 00:58
Chapter 51 152
Loading...
28-03-2014 00:58
Chapter 50 161
Loading...
28-03-2014 00:58
Chapter 49 149
Loading...
28-03-2014 00:58
Chapter 48 142
Loading...
28-03-2014 00:58
Chapter 47 148
Loading...
28-03-2014 00:58
Chapter 46 144
Loading...
28-03-2014 00:58
Chapter 45 157
Loading...
28-03-2014 00:58
Chapter 44 155
Loading...
28-03-2014 00:58
Chapter 43 157
Loading...
28-03-2014 00:58
Chapter 42 152
Loading...
28-03-2014 00:58
Chapter 41 150
Loading...
28-03-2014 00:58
Chapter 40 156
Loading...
28-03-2014 00:58
Chapter 39 153
Loading...
28-03-2014 00:58
Chapter 38 156
Loading...
28-03-2014 00:58
Chapter 37 157
Loading...
28-03-2014 00:58
Chapter 36 161
Loading...
28-03-2014 00:58
Chapter 35 174
Loading...
28-03-2014 00:58
Chapter 34 729
Loading...
28-02-2014 02:10
Chapter 33 709
Loading...
28-02-2014 02:09
Chapter 32 730
Loading...
28-02-2014 02:09
Chapter 31 723
Loading...
28-02-2014 02:09
Chapter 30 762
Loading...
28-02-2014 02:09
Chap 29 4605
Loading...
18-07-2013 12:32
Chap 28 4971
Loading...
18-07-2013 12:32
Chap 27 4462
Loading...
18-07-2013 12:31
Chap 26 4537
Loading...
18-07-2013 12:31
Chap 25 4567
Loading...
18-07-2013 12:31
Chap 24 4510
Loading...
18-07-2013 12:30
Chap 23 4457
Loading...
18-07-2013 12:29
Chap 22 4520
Loading...
18-07-2013 12:29
Chap 21 4554
Loading...
18-07-2013 12:28
Chap 20 4940
Loading...
18-07-2013 12:27
Chap 19 4595
Loading...
18-07-2013 12:27
Chap 18 4714
Loading...
18-07-2013 12:27
Chap 17 4584
Loading...
18-07-2013 12:26
Chap 16 4663
Loading...
18-07-2013 12:26
Chap 15 4824
Loading...
18-07-2013 12:25
Chap 14 4571
Loading...
18-07-2013 12:25
Chap 13 4540
Loading...
18-07-2013 12:25
Chap 12 4623
Loading...
18-07-2013 12:24
Chap 11 4660
Loading...
18-07-2013 12:23
Chap 10 5070
Loading...
18-07-2013 11:56
Chap 9 4606
Loading...
18-07-2013 11:56
Chap 8 4723
Loading...
18-07-2013 11:55
Chap 7 4894
Loading...
18-07-2013 11:54
Chap 6 5009
Loading...
18-07-2013 11:54
Chap 5 5296
Loading...
18-07-2013 11:53
Chap 4 5478
Loading...
18-07-2013 11:53
Chap 3 5846
Loading...
18-07-2013 11:52
Chap 2 6406
Loading...
18-07-2013 11:52
Chap 1 10698
Loading...
18-07-2013 11:52
Hãy động viên nhóm dịch bằng cách like và comment nhé