Sát Đạo Hành Giả Update [Chapter 190 - Kết Thúc]
Nhóm dịch:
Lượt xem: 735320 lần
Lượt theo dõi: 85
Số chap: 190
Thể loại: Hoàn thành
Lượt đánh giá (309)
Sơ lược: Bất Tử Chi Thân có thật là thân bất tử, không thể phá? Giác ngộ cấp 3 có phải là đỉnh cao của võ đạo, của sức mạnh? Dị năng giả là ai? Hãy cùng trải nghiệm và tìm câu trả lời qua nét vẽ của Trịnh Kiến Hòa, Đặng Chí Huy. Edit bởi Toàn HIV ( em cùng cha khác ông nội của Toàn Sida) và Editor huyền thoại Thu Đạm :D
Tên chương View Like Ngày Đăng
Chapter 190 - Kết Thúc 18493
Loading...
24-03-2014 11:28
Chapter 189 15422
Loading...
20-03-2014 17:52
Chapter 188 13861
Loading...
19-03-2014 22:15
Chapter 187 14403
Loading...
18-03-2014 13:15
Chapter 186 15682
Loading...
17-03-2014 09:08
Chapter 185 15549
Loading...
15-03-2014 18:15
Chapter 184 14612
Loading...
14-03-2014 11:54
Chapter 183 14253
Loading...
13-03-2014 11:02
Chapter 182 16062
Loading...
10-03-2014 16:19
Chapter 181 15870
Loading...
08-03-2014 16:02
Chapter 180 14324
Loading...
07-03-2014 09:14
Chapter 179 12921
Loading...
06-03-2014 09:49
Chapter 178 13923
Loading...
04-03-2014 11:17
Chapter 177 14525
Loading...
03-03-2014 15:17
Chapter 176 14674
Loading...
02-03-2014 09:08
Chapter 175 13620
Loading...
01-03-2014 08:52
Chapter 174 14319
Loading...
28-02-2014 09:14
Chapter 173 15595
Loading...
27-02-2014 08:33
Chapter 172 12853
Loading...
26-02-2014 10:16
Chapter 171 12999
Loading...
25-02-2014 14:39
Chapter 170 15760
Loading...
18-02-2014 10:42
Chapter 169 30459
Loading...
18-01-2014 21:08
Chapter 168 19194
Loading...
16-01-2014 09:01
Chapter 167 16869
Loading...
13-01-2014 10:04
Chapter 166 17574
Loading...
07-01-2014 22:52
Chapter 165 18607
Loading...
06-01-2014 10:41
Chapter 164 15265
Loading...
05-01-2014 11:59
Chapter 163 14919
Loading...
03-01-2014 21:44
Chapter 162 14248
Loading...
03-01-2014 10:23
Chapter 161 17010
Loading...
30-12-2013 21:10
Chapter 160 14956
Loading...
29-12-2013 20:55
Chapter 159 13765
Loading...
28-12-2013 20:20
Chapter 158 19417
Loading...
27-12-2013 19:49
Chapter 157 19207
Loading...
26-12-2013 20:38
Chapter 156 15979
Loading...
25-12-2013 22:31
Chapter 155 16747
Loading...
25-12-2013 09:20
Chapter 154 17536
Loading...
23-12-2013 23:19
Chapter 153 17366
Loading...
22-12-2013 18:17
Chapter 152 17948
Loading...
21-12-2013 14:44
Chapter 151 15255
Loading...
20-12-2013 23:03
Chapter 150 15491
Loading...
20-12-2013 07:38
Chapter 149 17107
Loading...
18-12-2013 20:55
Chapter 148 19193
Loading...
16-12-2013 21:23
Chapter 147 17059
Loading...
15-12-2013 19:22
Chapter 146 17071
Loading...
14-12-2013 20:04
Chapter 145 15731
Loading...
13-12-2013 18:38
Chapter 144 14492
Loading...
12-12-2013 20:16
Chapter 143 14158
Loading...
12-12-2013 12:51
Chapter 142 10607
Loading...
11-12-2013 20:38
Chapter 141 14227
Loading...
10-12-2013 20:29
Chapter 140 16482
Loading...
08-12-2013 21:16
Chapter 139 16538
Loading...
06-12-2013 21:26
Chapter 138 15010
Loading...
06-12-2013 10:51
Chapter 137 15543
Loading...
04-12-2013 20:13
Chapter 136 14048
Loading...
04-12-2013 08:14
Chapter 135 15547
Loading...
02-12-2013 17:34
Chapter 134 15347
Loading...
01-12-2013 16:05
Chapter 133 14188
Loading...
30-11-2013 19:53
Chapter 132 15222
Loading...
29-11-2013 16:50
Chapter 131 13238
Loading...
29-11-2013 08:52
Chapter 130 15440
Loading...
27-11-2013 16:26
Chapter 129 15502
Loading...
26-11-2013 15:21
Chapter 128 14447
Loading...
26-11-2013 09:23
Chapter 127 15631
Loading...
24-11-2013 15:13
Chapter 126 15398
Loading...
23-11-2013 18:33
Chapter 125 16603
Loading...
21-11-2013 17:01
Chapter 124 17269
Loading...
20-11-2013 16:59
Chapter 123 15247
Loading...
19-11-2013 16:55
Chapter 122 14410
Loading...
18-11-2013 16:37
Chapter 121 14356
Loading...
17-11-2013 15:55
Chapter 120 13927
Loading...
16-11-2013 17:09
Chapter 119 14965
Loading...
14-11-2013 17:07
Chapter 118 15915
Loading...
12-11-2013 10:53
Chapter 117 14063
Loading...
11-11-2013 12:54
Chapter 116 13931
Loading...
09-11-2013 09:07
Chapter 115 14046
Loading...
08-11-2013 12:01
Chapter 114 13500
Loading...
07-11-2013 14:39
Chapter 113 13235
Loading...
06-11-2013 15:45
Chapter 112 15741
Loading...
05-11-2013 16:12
Chapter 111 13595
Loading...
04-11-2013 16:45
Chapter 110 15325
Loading...
03-11-2013 19:12
Chapter 109 12910
Loading...
02-11-2013 19:12
Chapter 108 12172
Loading...
02-11-2013 13:36
Chapter 107 15728
Loading...
01-11-2013 11:06
Chapter 106 13400
Loading...
31-10-2013 17:14
Chapter 105 13127
Loading...
30-10-2013 15:34
Chapter 104 13088
Loading...
30-10-2013 11:07
Chapter 103 12974
Loading...
29-10-2013 14:31
Chapter 102 15209
Loading...
26-10-2013 17:37
Chapter 101 14867
Loading...
22-10-2013 17:14
Chapter 100 14784
Loading...
20-10-2013 11:58
Chapter 99 13081
Loading...
19-10-2013 13:48
Chapter 98 12271
Loading...
18-10-2013 15:36
Chapter 97 12278
Loading...
17-10-2013 14:57
Chapter 96 13448
Loading...
16-10-2013 10:39
Chapter 95 13124
Loading...
11-10-2013 15:00
Chapter 94 12671
Loading...
10-10-2013 18:58
Chapter 93 12716
Loading...
09-10-2013 09:57
chap 92 11889
Loading...
08-10-2013 17:08
chap 91 12957
Loading...
07-10-2013 12:27
Chap 90 12214
Loading...
06-10-2013 18:58
Chap 89 10550
Loading...
06-10-2013 16:52
Chap 88 11855
Loading...
05-10-2013 17:20
chap 87 13387
Loading...
02-10-2013 20:18
chap 86 10586
Loading...
02-10-2013 16:14
chap 85 12032
Loading...
01-10-2013 15:21
chap 84 10264
Loading...
01-10-2013 10:00
chap 83 13097
Loading...
26-09-2013 11:49
chap 82 10733
Loading...
25-09-2013 20:34
chap 81 10239
Loading...
25-09-2013 10:35
chap 80 10911
Loading...
24-09-2013 18:29
chap 79 10743
Loading...
24-09-2013 14:35
chap 78 10112
Loading...
22-09-2013 14:59
Chap 77 10766
Loading...
12-09-2013 20:14
chap 76 10347
Loading...
11-09-2013 14:03
chap 75 11635
Loading...
28-08-2013 10:51
Chap 74 10467
Loading...
25-08-2013 22:16
Chap 73 10406
Loading...
23-08-2013 20:57
Chap 72 9532
Loading...
22-08-2013 15:58
Chap 71 9558
Loading...
17-07-2013 15:33
Chap 70 5802
Loading...
17-07-2013 15:32
Chap 69 4553
Loading...
17-07-2013 15:32
Chap 68 4274
Loading...
17-07-2013 15:31
Chap 67 4169
Loading...
17-07-2013 16:12
Chap 66 3894
Loading...
18-07-2013 11:45
Chap 65 4107
Loading...
18-07-2013 11:46
Chap 64 3931
Loading...
18-07-2013 11:47
Chap 63 3881
Loading...
18-07-2013 11:49
Chap 62 3965
Loading...
18-07-2013 11:49
Chap 61 4147
Loading...
18-07-2013 11:50
Chap 60 5085
Loading...
18-07-2013 11:50
Chap 59 3893
Loading...
18-07-2013 11:51
Chap 58 4166
Loading...
18-07-2013 12:44
Chap 57 4527
Loading...
18-07-2013 12:44
Chap 56 5290
Loading...
18-07-2013 12:44
Chap 55 4444
Loading...
18-07-2013 12:43
Chap 54 4038
Loading...
18-07-2013 12:43
Chapter 53 662
Loading...
28-03-2014 00:58
Chapter 52 670
Loading...
28-03-2014 00:58
Chapter 51 691
Loading...
28-03-2014 00:58
Chapter 50 745
Loading...
28-03-2014 00:58
Chapter 49 674
Loading...
28-03-2014 00:58
Chapter 48 655
Loading...
28-03-2014 00:58
Chapter 47 694
Loading...
28-03-2014 00:58
Chapter 46 679
Loading...
28-03-2014 00:58
Chapter 45 699
Loading...
28-03-2014 00:58
Chapter 44 673
Loading...
28-03-2014 00:58
Chapter 43 669
Loading...
28-03-2014 00:58
Chapter 42 691
Loading...
28-03-2014 00:58
Chapter 41 680
Loading...
28-03-2014 00:58
Chapter 40 723
Loading...
28-03-2014 00:58
Chapter 39 666
Loading...
28-03-2014 00:58
Chapter 38 682
Loading...
28-03-2014 00:58
Chapter 37 694
Loading...
28-03-2014 00:58
Chapter 36 722
Loading...
28-03-2014 00:58
Chapter 35 776
Loading...
28-03-2014 00:58
Chapter 34 1320
Loading...
28-02-2014 02:10
Chapter 33 1247
Loading...
28-02-2014 02:09
Chapter 32 1304
Loading...
28-02-2014 02:09
Chapter 31 1309
Loading...
28-02-2014 02:09
Chapter 30 1384
Loading...
28-02-2014 02:09
Chap 29 5228
Loading...
18-07-2013 12:32
Chap 28 5602
Loading...
18-07-2013 12:32
Chap 27 5030
Loading...
18-07-2013 12:31
Chap 26 5113
Loading...
18-07-2013 12:31
Chap 25 5146
Loading...
18-07-2013 12:31
Chap 24 5076
Loading...
18-07-2013 12:30
Chap 23 5011
Loading...
18-07-2013 12:29
Chap 22 5078
Loading...
18-07-2013 12:29
Chap 21 5126
Loading...
18-07-2013 12:28
Chap 20 5570
Loading...
18-07-2013 12:27
Chap 19 5203
Loading...
18-07-2013 12:27
Chap 18 5318
Loading...
18-07-2013 12:27
Chap 17 5181
Loading...
18-07-2013 12:26
Chap 16 5299
Loading...
18-07-2013 12:26
Chap 15 5460
Loading...
18-07-2013 12:25
Chap 14 5181
Loading...
18-07-2013 12:25
Chap 13 5143
Loading...
18-07-2013 12:25
Chap 12 5230
Loading...
18-07-2013 12:24
Chap 11 5284
Loading...
18-07-2013 12:23
Chap 10 5764
Loading...
18-07-2013 11:56
Chap 9 5240
Loading...
18-07-2013 11:56
Chap 8 5379
Loading...
18-07-2013 11:55
Chap 7 5572
Loading...
18-07-2013 11:54
Chap 6 5714
Loading...
18-07-2013 11:54
Chap 5 6065
Loading...
18-07-2013 11:53
Chap 4 6228
Loading...
18-07-2013 11:53
Chap 3 6664
Loading...
18-07-2013 11:52
Chap 2 7320
Loading...
18-07-2013 11:52
Chap 1 12223
Loading...
18-07-2013 11:52
Hãy động viên nhóm dịch bằng cách like và comment nhé