Sát Đạo Hành Giả Update [Chapter 190 - Kết Thúc]
Nhóm dịch:
Lượt xem: 723894 lần
Lượt theo dõi: 84
Số chap: 190
Thể loại: Hoàn thành
Lượt đánh giá (307)
Sơ lược: Bất Tử Chi Thân có thật là thân bất tử, không thể phá? Giác ngộ cấp 3 có phải là đỉnh cao của võ đạo, của sức mạnh? Dị năng giả là ai? Hãy cùng trải nghiệm và tìm câu trả lời qua nét vẽ của Trịnh Kiến Hòa, Đặng Chí Huy. Edit bởi Toàn HIV ( em cùng cha khác ông nội của Toàn Sida) và Editor huyền thoại Thu Đạm :D
Tên chương View Like Ngày Đăng
Chapter 190 - Kết Thúc 14106
Loading...
24-03-2014 11:28
Chapter 189 14317
Loading...
20-03-2014 17:52
Chapter 188 12981
Loading...
19-03-2014 22:15
Chapter 187 13550
Loading...
18-03-2014 13:15
Chapter 186 14895
Loading...
17-03-2014 09:08
Chapter 185 14774
Loading...
15-03-2014 18:15
Chapter 184 13914
Loading...
14-03-2014 11:54
Chapter 183 13575
Loading...
13-03-2014 11:02
Chapter 182 15364
Loading...
10-03-2014 16:19
Chapter 181 15111
Loading...
08-03-2014 16:02
Chapter 180 13600
Loading...
07-03-2014 09:14
Chapter 179 12318
Loading...
06-03-2014 09:49
Chapter 178 13309
Loading...
04-03-2014 11:17
Chapter 177 13899
Loading...
03-03-2014 15:17
Chapter 176 13985
Loading...
02-03-2014 09:08
Chapter 175 12967
Loading...
01-03-2014 08:52
Chapter 174 13683
Loading...
28-02-2014 09:14
Chapter 173 14978
Loading...
27-02-2014 08:33
Chapter 172 12271
Loading...
26-02-2014 10:16
Chapter 171 12464
Loading...
25-02-2014 14:39
Chapter 170 15141
Loading...
18-02-2014 10:42
Chapter 169 29914
Loading...
18-01-2014 21:08
Chapter 168 18584
Loading...
16-01-2014 09:01
Chapter 167 16363
Loading...
13-01-2014 10:04
Chapter 166 17052
Loading...
07-01-2014 22:52
Chapter 165 18055
Loading...
06-01-2014 10:41
Chapter 164 14739
Loading...
05-01-2014 11:59
Chapter 163 14514
Loading...
03-01-2014 21:44
Chapter 162 13805
Loading...
03-01-2014 10:23
Chapter 161 16552
Loading...
30-12-2013 21:10
Chapter 160 14436
Loading...
29-12-2013 20:55
Chapter 159 13311
Loading...
28-12-2013 20:20
Chapter 158 18694
Loading...
27-12-2013 19:49
Chapter 157 18560
Loading...
26-12-2013 20:38
Chapter 156 15458
Loading...
25-12-2013 22:31
Chapter 155 16138
Loading...
25-12-2013 09:20
Chapter 154 17009
Loading...
23-12-2013 23:19
Chapter 153 16830
Loading...
22-12-2013 18:17
Chapter 152 17422
Loading...
21-12-2013 14:44
Chapter 151 14711
Loading...
20-12-2013 23:03
Chapter 150 14880
Loading...
20-12-2013 07:38
Chapter 149 16585
Loading...
18-12-2013 20:55
Chapter 148 18624
Loading...
16-12-2013 21:23
Chapter 147 16568
Loading...
15-12-2013 19:22
Chapter 146 16531
Loading...
14-12-2013 20:04
Chapter 145 15207
Loading...
13-12-2013 18:38
Chapter 144 14000
Loading...
12-12-2013 20:16
Chapter 143 13607
Loading...
12-12-2013 12:51
Chapter 142 10125
Loading...
11-12-2013 20:38
Chapter 141 13724
Loading...
10-12-2013 20:29
Chapter 140 15942
Loading...
08-12-2013 21:16
Chapter 139 16071
Loading...
06-12-2013 21:26
Chapter 138 14540
Loading...
06-12-2013 10:51
Chapter 137 15107
Loading...
04-12-2013 20:13
Chapter 136 13578
Loading...
04-12-2013 08:14
Chapter 135 15045
Loading...
02-12-2013 17:34
Chapter 134 14897
Loading...
01-12-2013 16:05
Chapter 133 13745
Loading...
30-11-2013 19:53
Chapter 132 14680
Loading...
29-11-2013 16:50
Chapter 131 12749
Loading...
29-11-2013 08:52
Chapter 130 14826
Loading...
27-11-2013 16:26
Chapter 129 15026
Loading...
26-11-2013 15:21
Chapter 128 13980
Loading...
26-11-2013 09:23
Chapter 127 15138
Loading...
24-11-2013 15:13
Chapter 126 14864
Loading...
23-11-2013 18:33
Chapter 125 16015
Loading...
21-11-2013 17:01
Chapter 124 16692
Loading...
20-11-2013 16:59
Chapter 123 14758
Loading...
19-11-2013 16:55
Chapter 122 13916
Loading...
18-11-2013 16:37
Chapter 121 13881
Loading...
17-11-2013 15:55
Chapter 120 13424
Loading...
16-11-2013 17:09
Chapter 119 14490
Loading...
14-11-2013 17:07
Chapter 118 15445
Loading...
12-11-2013 10:53
Chapter 117 13589
Loading...
11-11-2013 12:54
Chapter 116 13457
Loading...
09-11-2013 09:07
Chapter 115 13466
Loading...
08-11-2013 12:01
Chapter 114 13038
Loading...
07-11-2013 14:39
Chapter 113 12765
Loading...
06-11-2013 15:45
Chapter 112 15176
Loading...
05-11-2013 16:12
Chapter 111 13120
Loading...
04-11-2013 16:45
Chapter 110 14764
Loading...
03-11-2013 19:12
Chapter 109 12362
Loading...
02-11-2013 19:12
Chapter 108 11695
Loading...
02-11-2013 13:36
Chapter 107 15222
Loading...
01-11-2013 11:06
Chapter 106 12885
Loading...
31-10-2013 17:14
Chapter 105 12537
Loading...
30-10-2013 15:34
Chapter 104 12586
Loading...
30-10-2013 11:07
Chapter 103 12471
Loading...
29-10-2013 14:31
Chapter 102 14633
Loading...
26-10-2013 17:37
Chapter 101 14356
Loading...
22-10-2013 17:14
Chapter 100 14140
Loading...
20-10-2013 11:58
Chapter 99 12610
Loading...
19-10-2013 13:48
Chapter 98 11821
Loading...
18-10-2013 15:36
Chapter 97 11823
Loading...
17-10-2013 14:57
Chapter 96 12820
Loading...
16-10-2013 10:39
Chapter 95 12652
Loading...
11-10-2013 15:00
Chapter 94 12137
Loading...
10-10-2013 18:58
Chapter 93 12159
Loading...
09-10-2013 09:57
chap 92 11450
Loading...
08-10-2013 17:08
chap 91 12499
Loading...
07-10-2013 12:27
Chap 90 11666
Loading...
06-10-2013 18:58
Chap 89 10159
Loading...
06-10-2013 16:52
Chap 88 11423
Loading...
05-10-2013 17:20
chap 87 12957
Loading...
02-10-2013 20:18
chap 86 10164
Loading...
02-10-2013 16:14
chap 85 11571
Loading...
01-10-2013 15:21
chap 84 9844
Loading...
01-10-2013 10:00
chap 83 12680
Loading...
26-09-2013 11:49
chap 82 10323
Loading...
25-09-2013 20:34
chap 81 9843
Loading...
25-09-2013 10:35
chap 80 10489
Loading...
24-09-2013 18:29
chap 79 10315
Loading...
24-09-2013 14:35
chap 78 9724
Loading...
22-09-2013 14:59
Chap 77 10369
Loading...
12-09-2013 20:14
chap 76 9958
Loading...
11-09-2013 14:03
chap 75 11121
Loading...
28-08-2013 10:51
Chap 74 9976
Loading...
25-08-2013 22:16
Chap 73 9985
Loading...
23-08-2013 20:57
Chap 72 9134
Loading...
22-08-2013 15:58
Chap 71 9093
Loading...
17-07-2013 15:33
Chap 70 5304
Loading...
17-07-2013 15:32
Chap 69 4103
Loading...
17-07-2013 15:32
Chap 68 3829
Loading...
17-07-2013 15:31
Chap 67 3732
Loading...
17-07-2013 16:12
Chap 66 3545
Loading...
18-07-2013 11:45
Chap 65 3730
Loading...
18-07-2013 11:46
Chap 64 3579
Loading...
18-07-2013 11:47
Chap 63 3521
Loading...
18-07-2013 11:49
Chap 62 3605
Loading...
18-07-2013 11:49
Chap 61 3685
Loading...
18-07-2013 11:50
Chap 60 4348
Loading...
18-07-2013 11:50
Chap 59 3406
Loading...
18-07-2013 11:51
Chap 58 3665
Loading...
18-07-2013 12:44
Chap 57 3870
Loading...
18-07-2013 12:44
Chap 56 4529
Loading...
18-07-2013 12:44
Chap 55 3882
Loading...
18-07-2013 12:43
Chap 54 3506
Loading...
18-07-2013 12:43
Chapter 53 115
Loading...
28-03-2014 00:58
Chapter 52 118
Loading...
28-03-2014 00:58
Chapter 51 122
Loading...
28-03-2014 00:58
Chapter 50 134
Loading...
28-03-2014 00:58
Chapter 49 122
Loading...
28-03-2014 00:58
Chapter 48 115
Loading...
28-03-2014 00:58
Chapter 47 124
Loading...
28-03-2014 00:58
Chapter 46 118
Loading...
28-03-2014 00:58
Chapter 45 128
Loading...
28-03-2014 00:58
Chapter 44 118
Loading...
28-03-2014 00:58
Chapter 43 123
Loading...
28-03-2014 00:58
Chapter 42 122
Loading...
28-03-2014 00:58
Chapter 41 121
Loading...
28-03-2014 00:58
Chapter 40 127
Loading...
28-03-2014 00:58
Chapter 39 118
Loading...
28-03-2014 00:58
Chapter 38 124
Loading...
28-03-2014 00:58
Chapter 37 122
Loading...
28-03-2014 00:58
Chapter 36 131
Loading...
28-03-2014 00:58
Chapter 35 145
Loading...
28-03-2014 00:58
Chapter 34 693
Loading...
28-02-2014 02:10
Chapter 33 678
Loading...
28-02-2014 02:09
Chapter 32 700
Loading...
28-02-2014 02:09
Chapter 31 693
Loading...
28-02-2014 02:09
Chapter 30 730
Loading...
28-02-2014 02:09
Chap 29 4567
Loading...
18-07-2013 12:32
Chap 28 4938
Loading...
18-07-2013 12:32
Chap 27 4433
Loading...
18-07-2013 12:31
Chap 26 4507
Loading...
18-07-2013 12:31
Chap 25 4536
Loading...
18-07-2013 12:31
Chap 24 4475
Loading...
18-07-2013 12:30
Chap 23 4425
Loading...
18-07-2013 12:29
Chap 22 4494
Loading...
18-07-2013 12:29
Chap 21 4526
Loading...
18-07-2013 12:28
Chap 20 4910
Loading...
18-07-2013 12:27
Chap 19 4566
Loading...
18-07-2013 12:27
Chap 18 4683
Loading...
18-07-2013 12:27
Chap 17 4554
Loading...
18-07-2013 12:26
Chap 16 4637
Loading...
18-07-2013 12:26
Chap 15 4797
Loading...
18-07-2013 12:25
Chap 14 4548
Loading...
18-07-2013 12:25
Chap 13 4513
Loading...
18-07-2013 12:25
Chap 12 4596
Loading...
18-07-2013 12:24
Chap 11 4632
Loading...
18-07-2013 12:23
Chap 10 5042
Loading...
18-07-2013 11:56
Chap 9 4581
Loading...
18-07-2013 11:56
Chap 8 4698
Loading...
18-07-2013 11:55
Chap 7 4871
Loading...
18-07-2013 11:54
Chap 6 4978
Loading...
18-07-2013 11:54
Chap 5 5270
Loading...
18-07-2013 11:53
Chap 4 5454
Loading...
18-07-2013 11:53
Chap 3 5810
Loading...
18-07-2013 11:52
Chap 2 6366
Loading...
18-07-2013 11:52
Chap 1 10633
Loading...
18-07-2013 11:52
Hãy động viên nhóm dịch bằng cách like và comment nhé
Cùng thể loại