Sát Đạo Hành Giả Update [Chapter 190 - Kết Thúc]
Nhóm dịch:
Lượt xem: 735937 lần
Lượt theo dõi: 85
Số chap: 190
Thể loại: Hoàn thành
Lượt đánh giá (309)
Sơ lược: Bất Tử Chi Thân có thật là thân bất tử, không thể phá? Giác ngộ cấp 3 có phải là đỉnh cao của võ đạo, của sức mạnh? Dị năng giả là ai? Hãy cùng trải nghiệm và tìm câu trả lời qua nét vẽ của Trịnh Kiến Hòa, Đặng Chí Huy. Edit bởi Toàn HIV ( em cùng cha khác ông nội của Toàn Sida) và Editor huyền thoại Thu Đạm :D
Tên chương View Like Ngày Đăng
Chapter 190 - Kết Thúc 18665
Loading...
24-03-2014 11:28
Chapter 189 15487
Loading...
20-03-2014 17:52
Chapter 188 13909
Loading...
19-03-2014 22:15
Chapter 187 14480
Loading...
18-03-2014 13:15
Chapter 186 15727
Loading...
17-03-2014 09:08
Chapter 185 15586
Loading...
15-03-2014 18:15
Chapter 184 14647
Loading...
14-03-2014 11:54
Chapter 183 14287
Loading...
13-03-2014 11:02
Chapter 182 16097
Loading...
10-03-2014 16:19
Chapter 181 15914
Loading...
08-03-2014 16:02
Chapter 180 14359
Loading...
07-03-2014 09:14
Chapter 179 12949
Loading...
06-03-2014 09:49
Chapter 178 13958
Loading...
04-03-2014 11:17
Chapter 177 14555
Loading...
03-03-2014 15:17
Chapter 176 14716
Loading...
02-03-2014 09:08
Chapter 175 13657
Loading...
01-03-2014 08:52
Chapter 174 14358
Loading...
28-02-2014 09:14
Chapter 173 15639
Loading...
27-02-2014 08:33
Chapter 172 12885
Loading...
26-02-2014 10:16
Chapter 171 13036
Loading...
25-02-2014 14:39
Chapter 170 15799
Loading...
18-02-2014 10:42
Chapter 169 30493
Loading...
18-01-2014 21:08
Chapter 168 19241
Loading...
16-01-2014 09:01
Chapter 167 16910
Loading...
13-01-2014 10:04
Chapter 166 17615
Loading...
07-01-2014 22:52
Chapter 165 18653
Loading...
06-01-2014 10:41
Chapter 164 15298
Loading...
05-01-2014 11:59
Chapter 163 14947
Loading...
03-01-2014 21:44
Chapter 162 14282
Loading...
03-01-2014 10:23
Chapter 161 17042
Loading...
30-12-2013 21:10
Chapter 160 14991
Loading...
29-12-2013 20:55
Chapter 159 13797
Loading...
28-12-2013 20:20
Chapter 158 19457
Loading...
27-12-2013 19:49
Chapter 157 19248
Loading...
26-12-2013 20:38
Chapter 156 16008
Loading...
25-12-2013 22:31
Chapter 155 16788
Loading...
25-12-2013 09:20
Chapter 154 17571
Loading...
23-12-2013 23:19
Chapter 153 17399
Loading...
22-12-2013 18:17
Chapter 152 17977
Loading...
21-12-2013 14:44
Chapter 151 15285
Loading...
20-12-2013 23:03
Chapter 150 15523
Loading...
20-12-2013 07:38
Chapter 149 17134
Loading...
18-12-2013 20:55
Chapter 148 19221
Loading...
16-12-2013 21:23
Chapter 147 17084
Loading...
15-12-2013 19:22
Chapter 146 17099
Loading...
14-12-2013 20:04
Chapter 145 15767
Loading...
13-12-2013 18:38
Chapter 144 14523
Loading...
12-12-2013 20:16
Chapter 143 14196
Loading...
12-12-2013 12:51
Chapter 142 10635
Loading...
11-12-2013 20:38
Chapter 141 14260
Loading...
10-12-2013 20:29
Chapter 140 16512
Loading...
08-12-2013 21:16
Chapter 139 16565
Loading...
06-12-2013 21:26
Chapter 138 15041
Loading...
06-12-2013 10:51
Chapter 137 15570
Loading...
04-12-2013 20:13
Chapter 136 14073
Loading...
04-12-2013 08:14
Chapter 135 15574
Loading...
02-12-2013 17:34
Chapter 134 15373
Loading...
01-12-2013 16:05
Chapter 133 14216
Loading...
30-11-2013 19:53
Chapter 132 15261
Loading...
29-11-2013 16:50
Chapter 131 13270
Loading...
29-11-2013 08:52
Chapter 130 15482
Loading...
27-11-2013 16:26
Chapter 129 15536
Loading...
26-11-2013 15:21
Chapter 128 14473
Loading...
26-11-2013 09:23
Chapter 127 15661
Loading...
24-11-2013 15:13
Chapter 126 15434
Loading...
23-11-2013 18:33
Chapter 125 16657
Loading...
21-11-2013 17:01
Chapter 124 17313
Loading...
20-11-2013 16:59
Chapter 123 15280
Loading...
19-11-2013 16:55
Chapter 122 14448
Loading...
18-11-2013 16:37
Chapter 121 14393
Loading...
17-11-2013 15:55
Chapter 120 13974
Loading...
16-11-2013 17:09
Chapter 119 14996
Loading...
14-11-2013 17:07
Chapter 118 15948
Loading...
12-11-2013 10:53
Chapter 117 14093
Loading...
11-11-2013 12:54
Chapter 116 13962
Loading...
09-11-2013 09:07
Chapter 115 14095
Loading...
08-11-2013 12:01
Chapter 114 13523
Loading...
07-11-2013 14:39
Chapter 113 13259
Loading...
06-11-2013 15:45
Chapter 112 15779
Loading...
05-11-2013 16:12
Chapter 111 13621
Loading...
04-11-2013 16:45
Chapter 110 15363
Loading...
03-11-2013 19:12
Chapter 109 12950
Loading...
02-11-2013 19:12
Chapter 108 12199
Loading...
02-11-2013 13:36
Chapter 107 15755
Loading...
01-11-2013 11:06
Chapter 106 13427
Loading...
31-10-2013 17:14
Chapter 105 13164
Loading...
30-10-2013 15:34
Chapter 104 13113
Loading...
30-10-2013 11:07
Chapter 103 13001
Loading...
29-10-2013 14:31
Chapter 102 15246
Loading...
26-10-2013 17:37
Chapter 101 14899
Loading...
22-10-2013 17:14
Chapter 100 14831
Loading...
20-10-2013 11:58
Chapter 99 13110
Loading...
19-10-2013 13:48
Chapter 98 12300
Loading...
18-10-2013 15:36
Chapter 97 12308
Loading...
17-10-2013 14:57
Chapter 96 13485
Loading...
16-10-2013 10:39
Chapter 95 13154
Loading...
11-10-2013 15:00
Chapter 94 12709
Loading...
10-10-2013 18:58
Chapter 93 12753
Loading...
09-10-2013 09:57
chap 92 11912
Loading...
08-10-2013 17:08
chap 91 12979
Loading...
07-10-2013 12:27
Chap 90 12249
Loading...
06-10-2013 18:58
Chap 89 10575
Loading...
06-10-2013 16:52
Chap 88 11877
Loading...
05-10-2013 17:20
chap 87 13412
Loading...
02-10-2013 20:18
chap 86 10607
Loading...
02-10-2013 16:14
chap 85 12056
Loading...
01-10-2013 15:21
chap 84 10283
Loading...
01-10-2013 10:00
chap 83 13116
Loading...
26-09-2013 11:49
chap 82 10753
Loading...
25-09-2013 20:34
chap 81 10258
Loading...
25-09-2013 10:35
chap 80 10935
Loading...
24-09-2013 18:29
chap 79 10767
Loading...
24-09-2013 14:35
chap 78 10131
Loading...
22-09-2013 14:59
Chap 77 10782
Loading...
12-09-2013 20:14
chap 76 10369
Loading...
11-09-2013 14:03
chap 75 11670
Loading...
28-08-2013 10:51
Chap 74 10498
Loading...
25-08-2013 22:16
Chap 73 10427
Loading...
23-08-2013 20:57
Chap 72 9556
Loading...
22-08-2013 15:58
Chap 71 9589
Loading...
17-07-2013 15:33
Chap 70 5837
Loading...
17-07-2013 15:32
Chap 69 4594
Loading...
17-07-2013 15:32
Chap 68 4311
Loading...
17-07-2013 15:31
Chap 67 4206
Loading...
17-07-2013 16:12
Chap 66 3922
Loading...
18-07-2013 11:45
Chap 65 4137
Loading...
18-07-2013 11:46
Chap 64 3956
Loading...
18-07-2013 11:47
Chap 63 3908
Loading...
18-07-2013 11:49
Chap 62 3987
Loading...
18-07-2013 11:49
Chap 61 4178
Loading...
18-07-2013 11:50
Chap 60 5146
Loading...
18-07-2013 11:50
Chap 59 3930
Loading...
18-07-2013 11:51
Chap 58 4205
Loading...
18-07-2013 12:44
Chap 57 4573
Loading...
18-07-2013 12:44
Chap 56 5335
Loading...
18-07-2013 12:44
Chap 55 4485
Loading...
18-07-2013 12:43
Chap 54 4075
Loading...
18-07-2013 12:43
Chapter 53 696
Loading...
28-03-2014 00:58
Chapter 52 704
Loading...
28-03-2014 00:58
Chapter 51 729
Loading...
28-03-2014 00:58
Chapter 50 787
Loading...
28-03-2014 00:58
Chapter 49 714
Loading...
28-03-2014 00:58
Chapter 48 699
Loading...
28-03-2014 00:58
Chapter 47 735
Loading...
28-03-2014 00:58
Chapter 46 726
Loading...
28-03-2014 00:58
Chapter 45 742
Loading...
28-03-2014 00:58
Chapter 44 713
Loading...
28-03-2014 00:58
Chapter 43 707
Loading...
28-03-2014 00:58
Chapter 42 731
Loading...
28-03-2014 00:58
Chapter 41 722
Loading...
28-03-2014 00:58
Chapter 40 763
Loading...
28-03-2014 00:58
Chapter 39 702
Loading...
28-03-2014 00:58
Chapter 38 721
Loading...
28-03-2014 00:58
Chapter 37 730
Loading...
28-03-2014 00:58
Chapter 36 756
Loading...
28-03-2014 00:58
Chapter 35 807
Loading...
28-03-2014 00:58
Chapter 34 1350
Loading...
28-02-2014 02:10
Chapter 33 1284
Loading...
28-02-2014 02:09
Chapter 32 1347
Loading...
28-02-2014 02:09
Chapter 31 1355
Loading...
28-02-2014 02:09
Chapter 30 1430
Loading...
28-02-2014 02:09
Chap 29 5278
Loading...
18-07-2013 12:32
Chap 28 5651
Loading...
18-07-2013 12:32
Chap 27 5069
Loading...
18-07-2013 12:31
Chap 26 5148
Loading...
18-07-2013 12:31
Chap 25 5183
Loading...
18-07-2013 12:31
Chap 24 5113
Loading...
18-07-2013 12:30
Chap 23 5045
Loading...
18-07-2013 12:29
Chap 22 5115
Loading...
18-07-2013 12:29
Chap 21 5168
Loading...
18-07-2013 12:28
Chap 20 5612
Loading...
18-07-2013 12:27
Chap 19 5244
Loading...
18-07-2013 12:27
Chap 18 5362
Loading...
18-07-2013 12:27
Chap 17 5221
Loading...
18-07-2013 12:26
Chap 16 5331
Loading...
18-07-2013 12:26
Chap 15 5500
Loading...
18-07-2013 12:25
Chap 14 5216
Loading...
18-07-2013 12:25
Chap 13 5181
Loading...
18-07-2013 12:25
Chap 12 5263
Loading...
18-07-2013 12:24
Chap 11 5318
Loading...
18-07-2013 12:23
Chap 10 5800
Loading...
18-07-2013 11:56
Chap 9 5272
Loading...
18-07-2013 11:56
Chap 8 5413
Loading...
18-07-2013 11:55
Chap 7 5611
Loading...
18-07-2013 11:54
Chap 6 5757
Loading...
18-07-2013 11:54
Chap 5 6097
Loading...
18-07-2013 11:53
Chap 4 6263
Loading...
18-07-2013 11:53
Chap 3 6697
Loading...
18-07-2013 11:52
Chap 2 7361
Loading...
18-07-2013 11:52
Chap 1 12288
Loading...
18-07-2013 11:52
Hãy động viên nhóm dịch bằng cách like và comment nhé