Sát Đạo Hành Giả Update [Chapter 190 - Kết Thúc]
Nhóm dịch:
Lượt xem: 724540 lần
Lượt theo dõi: 84
Số chap: 190
Thể loại: Hoàn thành
Lượt đánh giá (307)
Sơ lược: Bất Tử Chi Thân có thật là thân bất tử, không thể phá? Giác ngộ cấp 3 có phải là đỉnh cao của võ đạo, của sức mạnh? Dị năng giả là ai? Hãy cùng trải nghiệm và tìm câu trả lời qua nét vẽ của Trịnh Kiến Hòa, Đặng Chí Huy. Edit bởi Toàn HIV ( em cùng cha khác ông nội của Toàn Sida) và Editor huyền thoại Thu Đạm :D
Tên chương View Like Ngày Đăng
Chapter 190 - Kết Thúc 14414
Loading...
24-03-2014 11:28
Chapter 189 14398
Loading...
20-03-2014 17:52
Chapter 188 13053
Loading...
19-03-2014 22:15
Chapter 187 13608
Loading...
18-03-2014 13:15
Chapter 186 14951
Loading...
17-03-2014 09:08
Chapter 185 14827
Loading...
15-03-2014 18:15
Chapter 184 13960
Loading...
14-03-2014 11:54
Chapter 183 13619
Loading...
13-03-2014 11:02
Chapter 182 15402
Loading...
10-03-2014 16:19
Chapter 181 15151
Loading...
08-03-2014 16:02
Chapter 180 13643
Loading...
07-03-2014 09:14
Chapter 179 12353
Loading...
06-03-2014 09:49
Chapter 178 13342
Loading...
04-03-2014 11:17
Chapter 177 13930
Loading...
03-03-2014 15:17
Chapter 176 14017
Loading...
02-03-2014 09:08
Chapter 175 12995
Loading...
01-03-2014 08:52
Chapter 174 13712
Loading...
28-02-2014 09:14
Chapter 173 15012
Loading...
27-02-2014 08:33
Chapter 172 12303
Loading...
26-02-2014 10:16
Chapter 171 12487
Loading...
25-02-2014 14:39
Chapter 170 15171
Loading...
18-02-2014 10:42
Chapter 169 29937
Loading...
18-01-2014 21:08
Chapter 168 18606
Loading...
16-01-2014 09:01
Chapter 167 16384
Loading...
13-01-2014 10:04
Chapter 166 17077
Loading...
07-01-2014 22:52
Chapter 165 18082
Loading...
06-01-2014 10:41
Chapter 164 14763
Loading...
05-01-2014 11:59
Chapter 163 14533
Loading...
03-01-2014 21:44
Chapter 162 13818
Loading...
03-01-2014 10:23
Chapter 161 16567
Loading...
30-12-2013 21:10
Chapter 160 14453
Loading...
29-12-2013 20:55
Chapter 159 13323
Loading...
28-12-2013 20:20
Chapter 158 18713
Loading...
27-12-2013 19:49
Chapter 157 18572
Loading...
26-12-2013 20:38
Chapter 156 15472
Loading...
25-12-2013 22:31
Chapter 155 16150
Loading...
25-12-2013 09:20
Chapter 154 17020
Loading...
23-12-2013 23:19
Chapter 153 16841
Loading...
22-12-2013 18:17
Chapter 152 17435
Loading...
21-12-2013 14:44
Chapter 151 14721
Loading...
20-12-2013 23:03
Chapter 150 14894
Loading...
20-12-2013 07:38
Chapter 149 16597
Loading...
18-12-2013 20:55
Chapter 148 18642
Loading...
16-12-2013 21:23
Chapter 147 16581
Loading...
15-12-2013 19:22
Chapter 146 16548
Loading...
14-12-2013 20:04
Chapter 145 15219
Loading...
13-12-2013 18:38
Chapter 144 14011
Loading...
12-12-2013 20:16
Chapter 143 13619
Loading...
12-12-2013 12:51
Chapter 142 10146
Loading...
11-12-2013 20:38
Chapter 141 13739
Loading...
10-12-2013 20:29
Chapter 140 15961
Loading...
08-12-2013 21:16
Chapter 139 16092
Loading...
06-12-2013 21:26
Chapter 138 14556
Loading...
06-12-2013 10:51
Chapter 137 15125
Loading...
04-12-2013 20:13
Chapter 136 13601
Loading...
04-12-2013 08:14
Chapter 135 15066
Loading...
02-12-2013 17:34
Chapter 134 14915
Loading...
01-12-2013 16:05
Chapter 133 13762
Loading...
30-11-2013 19:53
Chapter 132 14698
Loading...
29-11-2013 16:50
Chapter 131 12768
Loading...
29-11-2013 08:52
Chapter 130 14843
Loading...
27-11-2013 16:26
Chapter 129 15043
Loading...
26-11-2013 15:21
Chapter 128 13995
Loading...
26-11-2013 09:23
Chapter 127 15156
Loading...
24-11-2013 15:13
Chapter 126 14884
Loading...
23-11-2013 18:33
Chapter 125 16038
Loading...
21-11-2013 17:01
Chapter 124 16712
Loading...
20-11-2013 16:59
Chapter 123 14779
Loading...
19-11-2013 16:55
Chapter 122 13940
Loading...
18-11-2013 16:37
Chapter 121 13900
Loading...
17-11-2013 15:55
Chapter 120 13447
Loading...
16-11-2013 17:09
Chapter 119 14515
Loading...
14-11-2013 17:07
Chapter 118 15471
Loading...
12-11-2013 10:53
Chapter 117 13611
Loading...
11-11-2013 12:54
Chapter 116 13476
Loading...
09-11-2013 09:07
Chapter 115 13483
Loading...
08-11-2013 12:01
Chapter 114 13057
Loading...
07-11-2013 14:39
Chapter 113 12785
Loading...
06-11-2013 15:45
Chapter 112 15194
Loading...
05-11-2013 16:12
Chapter 111 13146
Loading...
04-11-2013 16:45
Chapter 110 14783
Loading...
03-11-2013 19:12
Chapter 109 12395
Loading...
02-11-2013 19:12
Chapter 108 11718
Loading...
02-11-2013 13:36
Chapter 107 15246
Loading...
01-11-2013 11:06
Chapter 106 12907
Loading...
31-10-2013 17:14
Chapter 105 12564
Loading...
30-10-2013 15:34
Chapter 104 12612
Loading...
30-10-2013 11:07
Chapter 103 12499
Loading...
29-10-2013 14:31
Chapter 102 14658
Loading...
26-10-2013 17:37
Chapter 101 14383
Loading...
22-10-2013 17:14
Chapter 100 14169
Loading...
20-10-2013 11:58
Chapter 99 12632
Loading...
19-10-2013 13:48
Chapter 98 11842
Loading...
18-10-2013 15:36
Chapter 97 11844
Loading...
17-10-2013 14:57
Chapter 96 12850
Loading...
16-10-2013 10:39
Chapter 95 12672
Loading...
11-10-2013 15:00
Chapter 94 12162
Loading...
10-10-2013 18:58
Chapter 93 12182
Loading...
09-10-2013 09:57
chap 92 11469
Loading...
08-10-2013 17:08
chap 91 12518
Loading...
07-10-2013 12:27
Chap 90 11684
Loading...
06-10-2013 18:58
Chap 89 10173
Loading...
06-10-2013 16:52
Chap 88 11440
Loading...
05-10-2013 17:20
chap 87 12972
Loading...
02-10-2013 20:18
chap 86 10180
Loading...
02-10-2013 16:14
chap 85 11589
Loading...
01-10-2013 15:21
chap 84 9860
Loading...
01-10-2013 10:00
chap 83 12695
Loading...
26-09-2013 11:49
chap 82 10339
Loading...
25-09-2013 20:34
chap 81 9859
Loading...
25-09-2013 10:35
chap 80 10508
Loading...
24-09-2013 18:29
chap 79 10335
Loading...
24-09-2013 14:35
chap 78 9737
Loading...
22-09-2013 14:59
Chap 77 10384
Loading...
12-09-2013 20:14
chap 76 9973
Loading...
11-09-2013 14:03
chap 75 11136
Loading...
28-08-2013 10:51
Chap 74 9990
Loading...
25-08-2013 22:16
Chap 73 10002
Loading...
23-08-2013 20:57
Chap 72 9147
Loading...
22-08-2013 15:58
Chap 71 9103
Loading...
17-07-2013 15:33
Chap 70 5316
Loading...
17-07-2013 15:32
Chap 69 4114
Loading...
17-07-2013 15:32
Chap 68 3838
Loading...
17-07-2013 15:31
Chap 67 3738
Loading...
17-07-2013 16:12
Chap 66 3552
Loading...
18-07-2013 11:45
Chap 65 3741
Loading...
18-07-2013 11:46
Chap 64 3587
Loading...
18-07-2013 11:47
Chap 63 3529
Loading...
18-07-2013 11:49
Chap 62 3614
Loading...
18-07-2013 11:49
Chap 61 3698
Loading...
18-07-2013 11:50
Chap 60 4365
Loading...
18-07-2013 11:50
Chap 59 3421
Loading...
18-07-2013 11:51
Chap 58 3681
Loading...
18-07-2013 12:44
Chap 57 3893
Loading...
18-07-2013 12:44
Chap 56 4560
Loading...
18-07-2013 12:44
Chap 55 3904
Loading...
18-07-2013 12:43
Chap 54 3528
Loading...
18-07-2013 12:43
Chapter 53 140
Loading...
28-03-2014 00:58
Chapter 52 142
Loading...
28-03-2014 00:58
Chapter 51 147
Loading...
28-03-2014 00:58
Chapter 50 156
Loading...
28-03-2014 00:58
Chapter 49 144
Loading...
28-03-2014 00:58
Chapter 48 138
Loading...
28-03-2014 00:58
Chapter 47 144
Loading...
28-03-2014 00:58
Chapter 46 140
Loading...
28-03-2014 00:58
Chapter 45 153
Loading...
28-03-2014 00:58
Chapter 44 148
Loading...
28-03-2014 00:58
Chapter 43 154
Loading...
28-03-2014 00:58
Chapter 42 149
Loading...
28-03-2014 00:58
Chapter 41 148
Loading...
28-03-2014 00:58
Chapter 40 153
Loading...
28-03-2014 00:58
Chapter 39 150
Loading...
28-03-2014 00:58
Chapter 38 152
Loading...
28-03-2014 00:58
Chapter 37 153
Loading...
28-03-2014 00:58
Chapter 36 157
Loading...
28-03-2014 00:58
Chapter 35 171
Loading...
28-03-2014 00:58
Chapter 34 723
Loading...
28-02-2014 02:10
Chapter 33 705
Loading...
28-02-2014 02:09
Chapter 32 726
Loading...
28-02-2014 02:09
Chapter 31 718
Loading...
28-02-2014 02:09
Chapter 30 757
Loading...
28-02-2014 02:09
Chap 29 4597
Loading...
18-07-2013 12:32
Chap 28 4963
Loading...
18-07-2013 12:32
Chap 27 4456
Loading...
18-07-2013 12:31
Chap 26 4530
Loading...
18-07-2013 12:31
Chap 25 4561
Loading...
18-07-2013 12:31
Chap 24 4504
Loading...
18-07-2013 12:30
Chap 23 4451
Loading...
18-07-2013 12:29
Chap 22 4515
Loading...
18-07-2013 12:29
Chap 21 4547
Loading...
18-07-2013 12:28
Chap 20 4933
Loading...
18-07-2013 12:27
Chap 19 4591
Loading...
18-07-2013 12:27
Chap 18 4709
Loading...
18-07-2013 12:27
Chap 17 4579
Loading...
18-07-2013 12:26
Chap 16 4660
Loading...
18-07-2013 12:26
Chap 15 4821
Loading...
18-07-2013 12:25
Chap 14 4569
Loading...
18-07-2013 12:25
Chap 13 4536
Loading...
18-07-2013 12:25
Chap 12 4619
Loading...
18-07-2013 12:24
Chap 11 4657
Loading...
18-07-2013 12:23
Chap 10 5067
Loading...
18-07-2013 11:56
Chap 9 4602
Loading...
18-07-2013 11:56
Chap 8 4721
Loading...
18-07-2013 11:55
Chap 7 4891
Loading...
18-07-2013 11:54
Chap 6 5007
Loading...
18-07-2013 11:54
Chap 5 5293
Loading...
18-07-2013 11:53
Chap 4 5476
Loading...
18-07-2013 11:53
Chap 3 5843
Loading...
18-07-2013 11:52
Chap 2 6401
Loading...
18-07-2013 11:52
Chap 1 10690
Loading...
18-07-2013 11:52
Hãy động viên nhóm dịch bằng cách like và comment nhé