Yêu Túc Sơn 8: Thiếu nữ, next Yêu Túc Sơn 8: 9

Vùng núi âm u phía bắc đầy những yêu ma truyền kỳ, từ đó được đặt tên là Yêu Túc Sơn. Câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ đây..., 8: Thiếu nữ

Yêu Túc Sơn

/ 8: Thiếu nữ

Bình luận