Yêu Túc Sơn

Yêu Túc Sơn

Yêu Túc Sơn

Yêu Túc Sơn

Nội dung mô tả

Vùng núi âm u phía bắc đầy những yêu ma truyền kỳ, từ đó được đặt tên là Yêu Túc Sơn. Câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ đây...

Chương

Bình luận

F88 1212