Versus The Earth Chapter 3: Cuộc chạy trốn trong đêm, next Versus The Earth Chapter 4

Vào năm 20xx, Trái Đất đã tự sinh ra hệ thống miễn dịch để tiêu diệt con người là virus đang kí sinh. Họ phải làm gì để chống lại hệ thống miễn dịch này? Đón xem tại Comicvn.net  :) , Chapter 3: Cuộc chạy trốn trong đêm

Versus The Earth

/ Chapter 3: Cuộc chạy trốn trong đêm
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận