Versus The Earth Chapter 3, next Versus The Earth Chapter 4

Vào năm 20xx, Trái Đất đã tự sinh ra hệ thống miễn dịch để tiêu diệt con người là virus đang kí sinh. Họ phải làm gì để chống lại hệ thống miễn dịch này?! Đón xem tại comicvn.net :), Chapter 3

Versus The Earth

/ Chapter 3

Bình luận

F88 1206