Versus The Earth Chapter 22, next Versus The Earth Chapter 23

Vào năm 20xx, Trái Đất đã tự sinh ra hệ thống miễn dịch để tiêu diệt con người là virus đang kí sinh. Họ phải làm gì để chống lại hệ thống miễn dịch này? Đón xem tại Comicvn.net  :) , Chapter 22

Versus The Earth

/ Chapter 22
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212