Versus The Earth

Versus The Earth

Versus The Earth

Versus The Earth

Nội dung mô tả

Vào năm 20xx, Trái Đất đã tự sinh ra hệ thống miễn dịch để tiêu diệt con người là virus đang kí sinh. Họ phải làm gì để chống lại hệ thống miễn dịch này? Đón xem tại Comicvn.net  :)

Chương

Bình luận

F88 1212