Truyền Nhân Atula Phần III Chapter 40, next Truyền Nhân Atula Phần III Chapter 41

 Truyền nhân atula được biết đến ở VN gồm 2 phần : Phần 1 : Nói về Kokono Phần 2: Nói về các thành viên trong dòng họ mutsu. Phần 3 là phần tiếp theo của p1 ( sau khi Kokono sang Brasil ) nguồn : http://mangahome.net & http://gohan3883.blogspot.com/ , Chapter 40

Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212