Truyền Nhân Atula Phần III

 Truyền nhân atula được biết đến ở VN gồm 2 phần : Phần 1 : Nói về Kokono Phần 2: Nói về các thành viên trong dòng họ mutsu. Phần 3 là phần tiếp theo của p1 ( sau khi Kokono sang Brasil ) nguồn : http://mangahome.net & http://gohan3883.blogspot.com/

Truyền Nhân Atula Phần III

Truyền Nhân Atula Phần III

Nội dung mô tả

 Truyền nhân atula được biết đến ở VN gồm 2 phần : Phần 1 : Nói về Kokono Phần 2: Nói về các thành viên trong dòng họ mutsu. Phần 3 là phần tiếp theo của p1 ( sau khi Kokono sang Brasil ) nguồn : http://mangahome.net & http://gohan3883.blogspot.com/

Chương

Bình luận

F88 1212