Tiêu Nhân Chapter 40, next Tiêu Nhân Chapter 41

Tiêu, võ phu nhận tiều bảo vệ người, hàng hóa, cũng truy bắt tội phạm truy nã cho quan phủ. Trong thời loạn thế, giang hồ gió tanh mưa máu, các lộ nhân mã triển khai chém giết... , Chapter 40

Tiêu Nhân

/ Chapter 40

Bình luận