Tiêu Nhân Chapter 39, next Tiêu Nhân Chapter 40

Tiêu, võ phu nhận tiều bảo vệ người, hàng hóa, cũng truy bắt tội phạm truy nã cho quan phủ. Trong thời loạn thế, giang hồ gió tanh mưa máu, các lộ nhân mã triển khai chém giết...   , Chapter 39

Tiêu Nhân

/ Chapter 39
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212