Tiêu Nhân Chapter 36, next Tiêu Nhân Chapter 37

Tiêu, võ phu nhận tiều bảo vệ người, hàng hóa, cũng truy bắt tội phạm truy nã cho quan phủ. Trong thời loạn thế, giang hồ gió tanh mưa máu, các lộ nhân mã triển khai chém giết... , Chapter 36

Tiêu Nhân

/ Chapter 36

Bình luận