Tiêu Nhân Chapter 18, next Tiêu Nhân Chapter 19

Tiêu, võ phu nhận tiều bảo vệ người, hàng hóa, cũng truy bắt tội phạm truy nã cho quan phủ. Trong thời loạn thế, giang hồ gió tanh mưa máu, các lộ nhân mã triển khai chém giết... , Chapter 18

Tiêu Nhân

/ Chapter 18

Bình luận

F88 1206