Tiêu Nhân Chapter 17, next Tiêu Nhân Chapter 18

Tiêu, võ phu nhận tiều bảo vệ người, hàng hóa, cũng truy bắt tội phạm truy nã cho quan phủ. Trong thời loạn thế, giang hồ gió tanh mưa máu, các lộ nhân mã triển khai chém giết... , Chapter 17

Tiêu Nhân

/ Chapter 17

Bình luận