Tiêu Nhân Chapter 12, next Tiêu Nhân Chapter 13

Tiêu, võ phu nhận tiều bảo vệ người, hàng hóa, cũng truy bắt tội phạm truy nã cho quan phủ. Trong thời loạn thế, giang hồ gió tanh mưa máu, các lộ nhân mã triển khai chém giết... , Chapter 12

Tiêu Nhân

/ Chapter 12

Bình luận

F88 1212