Thủ Mộ Bút Ký Chapter 18: Thực vi thiên 2, next Thủ Mộ Bút Ký Chapter 19

Thời Nam Tống, triều đình đàn áp các hoạt động đạo mộ của nhân dân, các Thế Gia vì thế mà điêu linh. Đại Thái Sư triều đình vì thực hiện dã tâm của mình, thành lập đội binh đạo mộ, thật ra là binh đoàn riêng của mình. Đón xem sớm tại Comicvn.net , Chapter 18: Thực vi thiên 2

Thủ Mộ Bút Ký

/ Chapter 18: Thực vi thiên 2
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận