Thủ Mộ Bút Ký Chapter 14: Ứng thí, next Thủ Mộ Bút Ký Chapter 15

Thời Nam Tống, triều đình đàn áp các hoạt động đạo mộ của nhân dân, các Thế Gia vì thế mà điêu linh. Đại Thái Sư triều đình vì thực hiện dã tâm của mình, thành lập đội binh đạo mộ, thật ra là binh đoàn riêng của mình. Đón xem sớm tại Comicvn.net , Chapter 14: Ứng thí

Thủ Mộ Bút Ký

/ Chapter 14: Ứng thí

Bình luận