Thủ Mộ Bút Ký; Đạo Mộ Bút Ký

Thủ Mộ Bút Ký; Đạo Mộ Bút Ký

Thủ Mộ Bút Ký

Thủ Mộ Bút Ký

Nội dung mô tả

Thời Nam Tống, triều đình đàn áp các hoạt động đạo mộ của nhân dân, các Thế Gia vì thế mà điêu linh. Đại Thái Sư triều đình vì thực hiện dã tâm của mình, thành lập đội binh đạo mộ, thật ra là binh đoàn riêng của mình. Đón xem sớm tại Comicvn.net

Chương

Bình luận

F88 1212