The Promised Neverland Chapter 42, next The Promised Neverland Chapter 43

Emma và những người bạn sống một cuộc sống bình yên tại trại trẻ mồ côi nơi họ lớn lên. Dù quy định tại đây khá nghiêm ngặt nhưng người mẹ chăm sóc họ thực sự tốt bụng. Nhưng tại sao những đứa trẻ lạibị cấm rời khỏi nơi này...? , Chapter 42

The Promised Neverland

/ Chapter 42

Bình luận

F88 1206 F88 1206 (thêm khi có popup vị trí code)