Thấu Ngọc Từ Chapter 30, next Thấu Ngọc Từ Chapter 31

Thiên địa hà thương mang, nhân gian bán ai nhạc. Trường sinh tư dưỡng thọ, hậu sinh tiếu tịch mịch. Đời này ngươi được định sẵn cùng người trong số mệnh, cho dù cuối cùng trở thành quyến thuộc cũng không thể bên nhau mãi mãi…, Chapter 30

Thấu Ngọc Từ

/ Chapter 30

Bình luận

F88 1206 F88 1206 (thêm khi có popup vị trí code)