Thấu Ngọc Từ

Thấu Ngọc Từ

Thấu Ngọc Từ

Thấu Ngọc Từ

Nội dung mô tả

Thiên địa hà thương mang, nhân gian bán ai nhạc. Trường sinh tư dưỡng thọ, hậu sinh tiếu tịch mịch. Đời này ngươi được định sẵn cùng người trong số mệnh, cho dù cuối cùng trở thành quyến thuộc cũng không thể bên nhau mãi mãi…

Chương

Bình luận