Thần Y Đích Nữ Chapter 48, next Thần Y Đích Nữ Chapter 49

Một nữ quân y đặc cấp trong bộ đội lục chiến, thánh thủ trung tây y, tinh thông võ thuật, tiễn thuật vì một tai nạn trên không mà xuyên không về lịch sử. Mang trên mình mối thù, nàng sẽ làm gì đây?, Chapter 48

Thần Y Đích Nữ

/ Chapter 48

Bình luận

F88 1206 F88 1206 (thêm khi có popup vị trí code)