Thần Thoại Hy Lạp Màu Chapter 21: Anh hùng Péc xê và ác quỷ Mê đu zơ 2, next Thần Thoại Hy Lạp Màu Chapter 22

Thần Thoại Hy Lạp là một phần trong cuốn Thời đại của các truyền thuyết của Thomas Bulfinch nổi tiếng, được xem là xuất sắc nhất trong số các tác phẩm thần thoại. Ông thường nói: "Người nào chưa biết Thần Thoại Hy Lạp là chưa biết đến văn minh Châu Âu". Bộ tranh truyện màu này được xây dựng dựa trên cốt truyện Thần Thoại Hy Lạp nguyên tác. Nhớ đón xem trọn bộ tại Comicvn.net , Chapter 21: Anh hùng Péc xê và ác quỷ Mê đu zơ 2

Thần Thoại Hy Lạp Màu

/ Chapter 21: Anh hùng Péc xê và ác quỷ Mê đu zơ 2

Bình luận