Thần Thoại Hy Lạp Màu Chapter 10: Nữ thần Hê ra và La tôn, next Thần Thoại Hy Lạp Màu Chapter 11

Thần Thoại Hy Lạp là một phần trong cuốn Thời đại của các truyền thuyết của Thomas Bulfinch nổi tiếng, được xem là xuất sắc nhất trong số các tác phẩm thần thoại. Ông thường nói: "Người nào chưa biết Thần Thoại Hy Lạp là chưa biết đến văn minh Châu Âu". Bộ tranh truyện màu này được xây dựng dựa trên cốt truyện Thần Thoại Hy Lạp nguyên tác. Nhớ đón xem trọn bộ tại Comicvn.net , Chapter 10: Nữ thần Hê ra và La tôn

Thần Thoại Hy Lạp Màu

/ Chapter 10: Nữ thần Hê ra và La tôn

Bình luận