Thần Binh Đấu Giả (Saint Warrior) Chapter 3a: Viên Tộc diệt vong, next Thần Binh Đấu Giả (Saint Warrior) Chapter 4

Truyện mới của Tư Đồ Kiếm Kiều được xuất bản mỗi tháng. Thế giới của Bát Tiên bị Họa Linh xâm nhập, phải lánh nạn đến một nơi khác. Mối tình 500 năm giữa Tôn Ngộ Không và công chúa Huyền Trang vừa bắt đầu lại đã kết thúc, khi Tôn Ngộ Không gặp Tề Thiên Đại Thánh, họ có kề vai tác chiến hay một mất một còn? Như Lai, người cai quản tối cao của vũ trụ xuất hiện, có giải quyết được chuyện này? , Chapter 3a: Viên Tộc diệt vong

Thần Binh Đấu Giả (Saint Warrior)

/ Chapter 3a: Viên Tộc diệt vong

Bình luận