Tây Du Chapter 61: Đấu Hồn, next Tây Du Chapter 62

Thời đại thần linh viễn cổ, "Kỳ Kinh" ẩn chứa bí mật kinh thế, Đế Thích Thiên phái Thiên Quân đến Long Cung đoạt về. Bạch Lang và Tiểu Vũ, giữ bí mật bôn ba, từ đây bắt đầu hành trình gian nan trên đường thực hiện sứ mạng của mình... , Chapter 61: Đấu Hồn

Tây Du

/ Chapter 61: Đấu Hồn

Bình luận

F88 1206