Tây Du Chapter 59: Dũng sấm Quỷ Quốc, next Tây Du Chapter 60

Thời đại thần linh viễn cổ, "Kỳ Kinh" ẩn chứa bí mật kinh thế, Đế Thích Thiên phái Thiên Quân đến Long Cung đoạt về. Bạch Lang và Tiểu Vũ, giữ bí mật bôn ba, từ đây bắt đầu hành trình gian nan trên đường thực hiện sứ mạng của mình... , Chapter 59: Dũng sấm Quỷ Quốc

Tây Du

/ Chapter 59: Dũng sấm Quỷ Quốc

Bình luận

F88 1206