Tây Du Chapter 55 (Bản đẹp), next Tây Du Chapter 56

Thời đại thần linh viễn cổ, "Kỳ Kinh" ẩn chứa bí mật kinh thế, Đế Thích Thiên phái Thiên Quân đến Long Cung đoạt về. Bạch Lang và Tiểu Vũ, giữ bí mật bôn ba, từ đây bắt đầu hành trình gian nan trên đường thực hiện sứ mạng của mình... , Chapter 55 (Bản đẹp)

Tây Du

/ Chapter 55 (Bản đẹp)

Bình luận

F88 1206