Tây Du Chapter 53 (Bản đẹp), next Tây Du Chapter 54

Thời đại thần linh viễn cổ, "Kỳ Kinh" ẩn chứa bí mật kinh thế, Đế Thích Thiên phái Thiên Quân đến Long Cung đoạt về. Bạch Lang và Tiểu Vũ, giữ bí mật bôn ba, từ đây bắt đầu hành trình gian nan trên đường thực hiện sứ mạng của mình... , Chapter 53 (Bản đẹp)

Tây Du

/ Chapter 53 (Bản đẹp)

Bình luận

F88 1206