Tây Du Chapter 127: Ám Hồn Khai Mông Giả, next Tây Du Chapter 128

Thời đại thần linh viễn cổ, "Kỳ Kinh" ẩn chứa bí mật kinh thế, Đế Thích Thiên phái Thiên Quân đến Long Cung đoạt về. Bạch Lang và Tiểu Vũ, giữ bí mật bôn ba, từ đây bắt đầu hành trình gian nan trên đường thực hiện sứ mạng của mình... , Chapter 127: Ám Hồn Khai Mông Giả

Tây Du

/ Chapter 127: Ám Hồn Khai Mông Giả

Bình luận

F88 1212