Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chapter 146, next Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chapter 147

Chuyện nói về tiểu chủ nhân Công Diệp Ẩn vì hoàn thành nhiệm vụ ủy thác mà xuyên duyệt qua các thời đại, những câu chuyện phát sinh sau khi tương ngộ với rất nhiều nhân vật trứ danh trên lịch sử., Chapter 146

Bình luận

F88 1206