Sủng Phi Của Pharaoh Chapter 47, next Sủng Phi Của Pharaoh Chapter 48

Một giấy hôn ước, người mà ca ca lấy không phải là nàng, tình yêu ngăn cấm là tấm vé một chiều không thể đảo ngược. Vòng tay hình rắn chạm khắc lời thề tình yêu 3000 năm kéo nàng tới thời đại của các pharaoh., Chapter 47

Bình luận

F88 1206 F88 1206 (thêm khi có popup vị trí code)