Sinh Sinh Tương Thác Chapter 8, next Sinh Sinh Tương Thác Chapter 9

Ngàn năm luân hồi, chỉ vì nàng. Rớt xuống nhân gian cũng được, làm thú vật cũng vậy, suy cho cùng thì chàng cũng chẳng bao giờ chết, ngàn năm không có nàng, nếu có có thể gặp lại?, Chapter 8

Bình luận

F88 1206 F88 1206 (thêm khi có popup vị trí code)