Rengoku ni Warau Chapter 15, next Rengoku ni Warau Chapter 16

300 năm trước sau sự kiện Donten ni warau "Tôi từng nghĩ người thay đổi được thế giới đều là người hùng Nếu người hùng có thể thay đổi thế giới này Người hùng của tôi chắc chắn là "ngài”” , Chapter 15

Rengoku ni Warau

/ Chapter 15

Bình luận

F88 1206 F88 1206 (thêm khi có popup vị trí code)