Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký

Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký

Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký

Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký

Nội dung mô tả

Tần Phỉ là một đặc công hàng đầu của nước M, nhưng khi chấp hành nhiệm vụ ở bermuda thì bị công tác đồng thời cũng là người yêu bán đứng, trong khi chìm xuống đáy biển thì bị rơi vào khe không gian tới cổ đại, thế là cuộc đối kháng giữa nữ đặc công hiện đại và cương thi cổ đại bắt đầu.

Chương

Bình luận

F88 1212