Người trong giang hồ ngoại truyện

Người trong giang hồ ngoại truyện

Người trong giang hồ ngoại truyện

Người trong giang hồ ngoại truyện

Nội dung mô tả

Tổng hợp các bộ ngoại truyện của Teddy Boy
Thái Tử- Prince là một bộ ngoại truyện của Người Trong Giang Hồ. Thái Tử từ khi xuất đạo "dùng nắm đấm đánh khắp thiên hạ vô địch thủ". Trong Hồng Hưng vì chọc vào Long Đầu Tưởng Thiên Sinh nên mang họa sát thân! Được hảo hữu Trần Hạo Nam giúp đã rời khỏi Hongkong lánh nạn. Khi Thái Tử "mất tích" đã khiến quần hùng tranh đoạt địa bàn. Hôm nay trở về, đã có vị trí trong "Lục Đại", danh xưng "Chiến Thần", cai quản Chiêm Sa Chủy.

Chương

Bình luận

F88 1212