Người Trong Giang Hồ - Hồng Hưng Độc Xà Chapter 1934: Đi đến đường cùng, next Người Trong Giang Hồ - Hồng Hưng Độc Xà Chapter 1935

Hắc Bang Cảng Đài mở rộng thế lực làm ăn đến tận thành phố Hoa Môn ở Đại Lực, cùng tranh món mồi béo bở, nơi đây cũng là nơi lần nữa diễn ra ác chiến giữa Hồng Hưng và phe Đông Anh, Độc Xà , Chapter 1934: Đi đến đường cùng

Người Trong Giang Hồ - Hồng Hưng Độc Xà

/ Chapter 1934: Đi đến đường cùng

Bình luận

F88 1206 F88 1206 (thêm khi có popup vị trí code)