Lam Sí Chapter 137, next Lam Sí Chapter 138

Bố đã từng nói: “Minh Lam thật còn sống cũng không đến 6 tuổi.” Câu nói của bố cho thấy cô bé đã chết từ trước 6 tuổi, còn về chết lúc nào, nguyên nhân ra sao…, Chapter 137

Lam Sí

/ Chapter 137
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212