Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ Chapter 526: Ngọn giáo và Thiết chùy, next Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ Chapter 527

Lây bối cảnh thời Chiến Quốc, năm 245 trước Công Nguyên. Truyện kể về một cậu bé từ thân phận người ở trở thành một vị dũng tướng... , Chapter 526: Ngọn giáo và Thiết chùy

Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ

/ Chapter 526: Ngọn giáo và Thiết chùy

Bình luận

F88 1206 Duc Skpye 19 Aug