Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ Chapter 520: Khai chiến, next Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ Chapter 521

Lây bối cảnh thời Chiến Quốc, năm 245 trước Công Nguyên. Truyện kể về một cậu bé từ thân phận người ở trở thành một vị dũng tướng. , Chapter 520: Khai chiến

Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ

/ Chapter 520: Khai chiến

Bình luận

F88 1206 F88 1206 (thêm khi có popup vị trí code)