I am standing on 1,000,000 lives Chapter 11, next I am standing on 1,000,000 lives Chapter 12

Từ tác giả của Trinity Seven, nội dung kể về attack on....titan và tùm lum thứ khác nữa trong 1 thế giới Fantasy hay đại loại vậy :v , Chapter 11

Bình luận

F88 1206 F88 1206 (thêm khi có popup vị trí code)