I am standing on 1,000,000 lives

Từ tác giả của Trinity Seven, nội dung kể về attack on....titan và tùm lum thứ khác nữa trong 1 thế giới Fantasy hay đại loại vậy :v

I am standing on 1,000,000 lives

I am standing on 1,000,000 lives

Nội dung mô tả

Từ tác giả của Trinity Seven, nội dung kể về attack on....titan và tùm lum thứ khác nữa trong 1 thế giới Fantasy hay đại loại vậy :v

Chương

Bình luận

F88 1212