Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! Chapter 61, next Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! Chapter 62

Phú nhị đại xuyên việt phải đi làm thái giám, lại có thể nhìn thấy độ thân thiện của mọi người với mình, cho nên tìm cách để hoàng thượng trọng dụng mình, thế nhưng hoàng thượng càng tốt với hắn với bao nhiêu thì các đại thần càng ghét hắn bấy nhiêu, Chapter 61

Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212