Hải Hổ 2.5 Chapter 2: Trò chơi trí tuệ, next Hải Hổ 2.5 Chapter 3

"The dawn of a new era" (Mạt Thế Thự Quang) Bộ truyện mới năm 2015 của Ôn Nhật Lương, viết tiếp khoảng thời gian giữa Hải Hổ 2 và Hải Hổ 3. Sau hai năm bơi giữa biển, thế giới đã hoàn toàn thay đổi. Hải Hổ vì diệt trừ chướng ngại cho con mình thống nhất thế giới, đã gặp nhiều chuyện bất ngờ khó lường..., Chapter 2: Trò chơi trí tuệ

Hải Hổ 2.5

/ Chapter 2: Trò chơi trí tuệ

Bình luận

F88 1206